Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang họp phiên 6 tháng đầu năm 2022

28/06/2022 - 12:43

 - Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên 6 tháng đầu năm năm 2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang Lê Hồng Quang; thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội nghị.

A A

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang Lê Hồng Quang phát biểu kết luận hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang và các cấp ủy Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh đã lãnh đạo thực hiện toàn diện trên các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo xử lý chính xác, kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt; chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật có nhiều tiến bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”. Trong đó, đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang chủ động tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh; tiếp tục triển khai xây dựng các công trình phòng thủ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của quân khu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các đợt cao điểm.

Ngoài ra, thường xuyên phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc và dự báo chính xác tình hình trên các hướng, nhất là trên tuyến biên giới, ngoại biên, các địa bàn trọng yếu để tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý có hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia để củng cố mối quan hệ đoàn kết truyền thống, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang lưu ý: Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, huấn luyện. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; tích cực chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện ở huyện Tri Tôn và TP. Châu Đốc, cũng như diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chú trọng chất lượng, đúng quy định pháp luật về dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU