Hội thảo khoa học 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

11/11/2020 - 15:26

Sáng 11-11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia bằng hình thức trực tuyến, chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

A A

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu An Giang

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì tại điểm cầu An Giang.

Hội thảo khoa học nhằm phân tích, đánh giá khách quan, khoa học đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU