Hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ, bù lỗ hoạt động kinh doanh xe buýt

30/07/2019 - 07:45

 - UBND tỉnh vừa quyết định hỗ trợ, bù lỗ hơn 2,4 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh xe buýt 2 tuyến (tuyến Tri Tôn-Vàm Rầy và tuyến Tri Tôn-Vĩnh Gia) của Công ty Cổ phần Vận tải An Giang, từ nguồn kinh phí chi khác ngân sách tỉnh năm 2019 chưa phân bổ.

A A

Tuyến xe buýt Tri Tôn-Vĩnh Gia có 7 đầu xe/ngày, vận chuyển 30 lượt xe đi về mỗi ngày. Tuyến xe buýt Tri Tôn-Vàm Rầy đi vào hoạt động tháng 7-2013 đến nay, bình quân 50 phút/chuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn các xã biên giới. Do tuyến xe buýt chạy qua các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới có mật độ dân cư thưa thớt, lưu lượng hành khách đi lại không nhiều, nên doanh thu không đủ bù đắp các khoản chi phí.

H.C