Họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang

16/08/2019 - 05:50

 - Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần XI (2018-2019) vừa họp thông qua kết quả chấm thi, góp ý hoàn chỉnh báo cáo tổng kết hội thi và thông qua một số công việc liên quan.

A A

Qua 2 năm phát động, hội thi đã nhận được 86 giải pháp tham gia dự thi, tập trung 6 lĩnh vực. Qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo đã chấm chọn 24 giải pháp xếp hạng khen thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 15 giải khuyến khích; dự kiến gửi 12 giải pháp giải cao tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019) tại Hà Nội. Các lĩnh vực dự thi đều liên quan đến các hoạt động sản xuất và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Các tác giả đoạt giải còn được Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng thêm.

HẠNH CHÂU