Huấn luyện song hành cùng xây dựng đơn vị

04/07/2022 - 07:55

 - 10 năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 9 về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên. Kết quả huấn luyện, diễn tập gắn với xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, chấp hành kỷ luật… có nhiều chuyển biến, đi vào nền nếp.

A A

Ngay sau khi có nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh kịp thời ban hành nghị quyết để lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, xây dựng nghị quyết lãnh đạo ở cấp mình phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Điển hình như tại Tiểu đoàn 511 (Trung đoàn 892), đơn vị đóng quân phân tán trên tuyến biên giới, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tá Võ Văn Oanh (Tiểu đoàn trưởng) cho biết: “Đơn vị có lợi thế là đội ngũ cán bộ thường xuyên được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng qua nhiều năm. Đến nay, 100% cán bộ được đào tạo bài bản, bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác. Hạ sĩ quan được đào tạo, chất lượng từng bước được nâng lên rõ nét.

Ngoài ra, hàng năm, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn trước khi bước vào huấn luyện, tập trung vào việc nâng cao năng lực làm chủ vũ khí trang bị cho đội ngũ cán bộ (nhất là cấp tiểu đội, trung đội), nhằm phát huy cao nhất khả năng chiến đấu tại đơn vị”. Công tác đảm bảo huấn luyện được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, 100% đơn vị huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó 75-80% khá, giỏi đã minh chứng cho điều đó.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Là cơ quan chủ trì về công tác huấn luyện và đào tạo, Đảng ủy Phòng Tham mưu giữ vai trò tham mưu tốt cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sở, ban, ngành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai liên quan đến công tác chuyên môn.

Thượng tá Ngô Văn Năm (Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết: “Trong 10 năm, đơn vị tham mưu cử hơn 1.000 cán bộ đào tạo ngành quân sự cơ sở có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; tập huấn hơn 7.500 cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã. Từ đó, bổ sung đủ đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, biết tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người chỉ huy trong huấn luyện, xử trí các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị có khu vực tập thể lực, điều lệnh tập trung cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện”.

Ghi nhận những nỗ lực của An Giang, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều (Phó Tư lệnh Quân khu 9) lưu ý: “LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành trong huấn luyện, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương bổ sung quy chế, chỉ tiêu phù hợp, chống tư tưởng chủ quan, ngại khó, ngại khổ, chạy theo thành tích; kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, gắn kết quả huấn luyện với chức trách của người chỉ huy đơn vị. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ tầm quan trọng công tác huấn luyện, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu chặt chẽ, khoa học, tránh chồng chéo, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện toàn diện về mọi mặt (nhất là cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp huấn luyện), luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan và đơn vị, nâng cao chất lượng huấn luyện tại chức, nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”.

 Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều còn đề nghị LLVT tỉnh An Giang tích cực đổi mới chương trình, nội dung tổ chức phương pháp huấn luyện diễn tập, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện ngụy trang nghi binh, dã ngoại, đổi mới phương pháp tổ chức hội thi, hội thao, thanh tra, phúc tra, đánh giá kết quả huấn luyện; lãnh đạo bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

Tích cực sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác huấn luyện diễn tập; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền đầu tư kinh phí xây dựng thao trường bãi tập, vật chất huấn luyện cho các đối tượng… Đẩy mạnh các hoạt động thể dục - thể thao, tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động đường dài qua các địa hình khác nhau; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện.

Những nét nổi bật trong công tác huấn luyện của LLVT tỉnh thời gian qua đã góp phần cùng các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 9 giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trước mọi tình huống; xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa bàn biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Đại tá Thạch Thanh Tú (Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết, đơn vị tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 9; tổ chức đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định. Tập trung hướng về cơ sở, hướng dẫn các đơn vị vận dụng linh hoạt nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế, địa bàn tác chiến. Chú trọng làm tốt và thực hiện đầy đủ “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Lấy chất lượng huấn luyện làm tiêu chí hàng đầu để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị.

G.K - HỮU ĐẶNG