Huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức

10/05/2019 - 05:23

 - Nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên ở TP. Long Xuyên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng quê hương.

A A

Khen thưởng người dân tích cực đóng góp xây dựng cầu, đường

Việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đã nâng cao sức mạnh tổng hợp từ cán bộ chuyên trách trong hệ thống mặt trận đến các tổ chức thành viên. Thông qua hệ thống truyền thông, các tổ, nhóm ở địa bàn dân cư và lực lượng đoàn viên, hội viên, đoàn thể kịp thời cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, hăng hái tham gia phong trào hành động cách mạng, hoạt động từ thiện - xã hội, chăm lo cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… Phối hợp chặt chẽ các ngành vận động nhân dân nâng cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân, kịp thời đề xuất những kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các câu lạc bộ, họp tổ dân phố... điểm mới của địa phương là thành lập các tổ trực tiếp tuyên truyền đến các hộ dân vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Bên cạnh đó, có nhiều mô hình và phương pháp tuyên truyền khá hiệu quả, mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân được nâng lên, phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố.

Long Xuyên là địa phương đạt nhiều hiệu quả trong triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động. Những kết quả tâm đắc, những bài học rút ra sau 2 năm triển khai “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khẳng định tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn khu dân cư. Nhiều mô hình nổi bật được xây dựng, như: “Khu dân cư bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, “Hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”, “Câu lạc bộ toàn dân đoàn kết phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm”... Nhờ cách làm này, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội giảm hơn, nhận thức trong dân cũng như đoàn viên, hội viên được nâng cao.

Quỹ “Vì người nghèo” được chú trọng đổi mới về phương pháp và thực hiện đúng theo quy chế hướng dẫn, tạo ra phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Qua 5 năm, trên 48,812 tỷ đồng đóng góp vào quỹ. Từ đó, đã chi 42,84 tỷ đồng để chăm lo hơn 98.600 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp khó khăn hơn 9.458 trường hợp ốm đau, tang chế, hỏa hoạn, thiên tai và các trường hợp khó khăn đột xuất khác; cất mới và sửa chữa 683 căn nhà Đại đoàn kết. Dấu ấn đặc biệt trong nhiệm kỳ là MTTQ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương phối hợp các phường, xã xây dựng mô hình khu dân cư Đại đoàn kết cho hộ nghèo không có đất ở. Từ cuối năm 2016 đến nay đã triển khai xây dựng 8 khu dân cư, tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, bố trí cho 186 hộ nghèo không có đất ở.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được MTTQVN thành phố, phường, xã và các tổ chức thành viên quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân trong việc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng, sinh hoạt trong gia đình, cũng như mục đích ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động. Việc triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện đồng bộ trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung và việc làm thiết thực như: xây dựng, cất sửa cầu, đường giao thông nông thôn; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội; xây dựng, thực hiện các mô hình thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động để ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", an sinh xã hội.

“Nhiệm kỳ tới, MTTQ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của mình và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn, tập trung hướng về cơ sở để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, gắn với các cuộc vận động, nhằm huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những chỉ tiêu cụ thể được đề ra, như: vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 7 - 10 tỷ đồng; cất mới và sửa chữa 150 căn nhà Đại đoàn kết; mỗi năm giám sát 2 chuyên đề và những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các phường, xã và Ban Công tác mặt trận khóm, ấp; phấn đấu 100% phường, xã đạt vững mạnh và 80% phường, xã đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm” - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên Trịnh Minh Lộc thông tin.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH