Israel: Những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất có niên đại 2000 năm trước

22/05/2020 - 14:22

Giới khảo cổ Israel ngày 19-5-2020 đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã 2000 năm trước

A AGiới khảo cổ Israel ngày 19-5-2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ.

Trong ảnh: Đèn dầu bằng đất nung được phát hiện bên trong căn phòng cổ dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19-5-2020. (Ảnh: THX/TTXVN

Giới khảo cổ Israel ngày 19-5-2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ

Trong ảnh: Bên trong căn phòng cổ mới phát hiện dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19-5-2020. (Ảnh: THX/TTXVN

Giới khảo cổ Israel ngày 19-5-2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ.

Trong ảnh: Nhà khảo cổ làm việc bên trong căn phòng cổ mới phát hiện dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19-5-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới khảo cổ Israel ngày 19-5-2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ.

Trong ảnh: Nhà khảo cổ làm việc bên trong căn phòng cổ mới phát hiện dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19-5-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới khảo cổ Israel ngày 19-5-2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ.

Trong ảnh: Nhà khảo cổ làm việc bên trong căn phòng cổ mới phát hiện dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19-5-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo TTXVN