Kết thúc giải quyết khiếu nại đối với 2 hộ dân

02/10/2018 - 07:53

 - UBND tỉnh thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại đối với hộ bà Trần Thị Tâm (ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) và hộ ông Phạm Minh Dũng (ngụ số 11/Y1 Cù Chính Lan, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên).

Đối với vụ việc của bà Trần Thị Tâm

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17-9-2014, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 2188/QĐ-TTCP thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra, rà soát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài tại tỉnh An Giang, trong đó có trường hợp của bà Lê Thị Thu Nga (đại diện cho mẹ là Trần Thị Tâm, đã chết). Gia đình bà khiếu nại Quyết định số 112/QĐ-UB-KN ngày 1-4-2003 của UBND tỉnh, yêu cầu Nhà nước giải quyết 1 nền nhà, hỗ trợ tiền xây nhà và tiền vốn làm ăn. Ngày 31-8-2015, Thanh tra Chính phủ kết luận: hộ bà Nga khi thực hiện Chỉ thị số 200/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã nhận tiền hỗ trợ, tiền san nền và đã di dời. Năm 2007, Nhà nước đã bán 1 nền nhà theo chính sách xã hội (nhưng không ở mà bán lấy tiền chênh lệch). Như vậy, hộ bà Nga đã được Nhà nước giải quyết có tình, có lý, đúng chủ trương, chính sách tại thời điểm lúc bấy giờ. Hiện nay, bà Nga yêu cầu Nhà nước giải quyết 1 nền nhà, hỗ trợ tiền xây nhà và tiền vốn làm ăn là không có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh của bà Nga khó khăn, không có hoặc thiếu đất ở thì có thể làm đơn gửi các cấp chính quyền xem xét giải quyết theo chính sách xã hội.

Kết luận trên đã được đồng ý tại Văn bản số 8323/VPCP-V.I ngày 13-10-2015 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 6-6-2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 277/TB-UBND chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thu Nga. Ngày 21-5-2018, ông Nguyễn Minh Châu (chồng bà Nga) làm đơn xin được xem xét giải quyết bán 1 nền giá gốc đầu tư và cam kết chấm dứt toàn bộ khiếu nại trước đây. Ngày 13-6-2018, UBND TP. Long Xuyên ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc giao đất làm nhà ở, giao cho ông Nguyễn Minh Châu (đại diện hộ bà Trần Thị Tâm) diện tích 85,5m2 đất tại phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên) để sử dụng vào mục đích đất ở, giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp 114.356.200 đồng; ông Châu đã ký nhận nền.

Khiếu nại của bà Nga (đại diện hộ bà Tâm) đã được UBND tỉnh giải quyết đúng pháp luật, vận dụng đồng bộ các chính sách có lợi nhất cho người khiếu nại để giải quyết có lý, có tình; gia đình bà đã cam kết chấm dứt khiếu nại.

Đối với vụ việc của hộ ông Phạm Minh Dũng

Ông Dũng (đại diện cho cha là ông Phạm Văn Tám, đã chết) khiếu nại việc bồi thường tái định cư dự án cải tạo, xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh. Cùng với vụ việc của bà Trần Thị Tâm, Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra, rà soát vụ việc của ông. Nhưng quá trình làm việc, đoàn công tác không trực tiếp rà soát khiếu nại của ông Dũng, mà giao lại cho tỉnh. Ngày 16-2-2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 212/UBND-NC gửi Thanh tra Chính phủ với nội dung: khiếu nại của ông Phạm Minh Dũng đã được xem xét, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đầy đủ. Riêng ông Dũng được bán 1 nền nhà tại khu dân cư Xẻo Trôm, phường Mỹ Phước (TP. Long xuyên), nên không giải quyết gì thêm.

Tuy nhiên, hiện nay hoàn cảnh của hộ ông Dũng khó khăn về chỗ ở và đang nuôi 1 người em bị bệnh. Nếu ông Dũng đồng ý chấm dứt khiếu nại, UBND tỉnh sẽ giải quyết bán cho ông 1 nền nhà theo chính sách xã hội để ổn định chỗ ở. Ngày 14-11-2017, ông Dũng đồng ý mua 1 nền nhà tại khu dân cư Xẻo Trôm 5, kèm theo đơn cam kết chấm dứt khiếu nại. Ngày 22-1-2018, UBND TP. Long Xuyên ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc giao đất làm nhà ở; ngày 11-4-2018 ông Dũng đã nhận nền nhà xong.

Khiếu nại của ông Dũng (đại diện cho ông Tám và khiếu nại của bản thân ông) đã được UBND tỉnh rà soát, xem xét giải quyết đúng pháp luật, có lý, có tình. Từ những căn cứ trên, UBND tỉnh thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại đối với hộ bà Trần Thị Tâm và hộ ông Phạm Minh Dũng.

K.N