Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

29/07/2020 - 16:25

 - Ngày 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc, với sự tham dự của 229 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng của trên 4.450 đảng viên đến từ các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

A A

Quang cảnh đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu chỉ đạo đại hội

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương tặng bức trướng chúc mừng đại hội, với nội dung: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ngô Hồng Yến tặng cờ thi đua và bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ngô Hồng Yến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đến dự.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) tại đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết: nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI đề ra, đưa kinh tế huyện tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giá trị sản xuất (GO) giá so sánh 2010 cả nhiệm kỳ đạt trên 48.055 tỷ đồng (105,15% so nghị quyết). Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng quan trọng đối với nền kinh tế của huyện. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm được triển khai tích cực. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác (theo giá hiện hành) đạt 205 triệu đồng/năm. Hoạt động thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngày càng khởi sắc.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện ngày càng chặt chẽ, sâu rộng, phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, phát huy tiềm lực, nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 5/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 14/19 tiêu chí/xã; 41/49 chỉ tiêu/xã và không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Huyện tích cực đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế, từ đó đã có nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo; số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 1.230 hộ, chiếm 2,96%, đạt 168,92% so nghị quyết…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng nhấn mạnh về mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025, như sau: tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền. Đồng thời, phát huy dân chủ kỷ cương, khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” và có nền kinh tế phát triển bền vững.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện Châu Thành xác định 3 khâu đột phá. Cụ thể, phát huy thế mạnh nông nghiệp, tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, gắn với phục vụ phát triển sản xuất và thương mại - dịch vụ, du lịch. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, đáp ứng yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động và thị trường lao động chất lượng cao trong hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận và biểu dương những những kết quả Đảng bộ huyện Châu Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, gợi ý một số nội dung trọng tâm để Đảng bộ huyện Châu Thành quan tâm thực hiện trong thời gian tới, như: tiếp tục chú trọng và tăng cường việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, đổi mới nội dung, hinh thức sinh hoạt Đảng; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục cơ cấu lại kinh tế của huyện theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, tập trung chuyển dịch cơ cấu lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, chuyển trọng tâm nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp và dịch vụ với những bước đi phù hợp. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phấn đấu trong nhiệm kỳ hoàn thành việc xây dựng “Huyện nông thôn mới”…

Trong ngày làm việc hôm nay, Đại hội  đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khóa mới tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh chủ chốt…

Ngày mai (30-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ tiếp tục diễn ra với các nội dụng quan trọng, như: đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025); thông qua Nghị quyết đại hội; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới ra mắt đại hội…

TRUNG HIẾU