Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ X

28/07/2020 - 16:22

 - Ngày 28-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc. Có 277 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng của 7.000 đảng viên của 116 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham dự đại hội.

A A

Đoàn Chủ tịch đại hội

Các đại biểu dự đại hội

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã tặng bức trướng với dòng chữ “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương- Đổi mới” cho đại hội; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tặng cờ thi đua xuất sắc cho Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của tỉnh An Giang và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang phát biểu khai mạc đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân trao bức trướng cho đại hội, với nội dung: “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương- Đổi mới ”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng  biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, lưu ý Đảng bộ khối cần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội. Tháo gỡ những điểm nghẽn đã được chỉ ra; tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách mới mang tính đột phá để tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, cần phải thể hiện rõ vai trò đi đầu vận động quần chúng, người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực đổi mới, cải tiến phương thức lao động. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ...

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ khối cần tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức, văn hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Lãnh đạo đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương Bác Tôn phát triển bền vững.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU