Khai mạc Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

29/11/2023 - 11:08

 - Sáng 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XI), để kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Thường trực Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ tham dự hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), đến nay, An Giang đã có 15/16 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết thực hiện vượt và đạt tiến độ ít nhất 50% so kế hoạch. Riêng chỉ tiêu GRDP giai đoạn 2020 – 2023 đạt mức tăng bình quân 5,08%, tuy còn thấp, nhưng đây là mức tăng khá trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Việc thực hiện 3 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được tập trung triển khai thực hiện.

 Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đã phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho 69 dự án hạ tầng giao thông, với khoảng 17.691/35.405 tỷ đồng, chiếm 49,97% so tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội xây dựng 102 cầu giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân.

Đối với việc cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, An Giang tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phân bổ nguồn lực, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh đoàn kết, liêm chính, dân chủ hoạt động hiệu lực hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và chi phí. Hiện, tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết đúng và sớm hạn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã đạt tỷ lệ trên 90%. An Giang đã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) từ ngày 20/6/2022, bước đầu tích hợp 10 lĩnh vực về kinh tế - xã hội – an ninh.

Đối với công tác xây dựng Đảng và dân vận, An Giang chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đấu trang phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến trình bày Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gợi ý thảo luận tại hội nghị

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Khánh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe trình bày các nội dung: Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI; Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, tiến hành tham luận, thảo luận tại hội trường.

Sáng 30/11, hội nghị sẽ tiếp tục chương trình làm việc, với các nội dung: Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ; thảo luận, chất vấn, giải trình tại hội nghị; phát biểu của đại diện các ban Đảng Trung ương; Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và dân vận; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu kết luận hội nghị.

MỸ LINH – TRUNG HIẾU – DUY ANH