Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

03/02/2023 - 17:10

 - Mỗi năm, đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hân hoan, tự hào, hòa niềm vui mừng Đảng với mừng Xuân. Thế nhưng đâu đó, những luận điệu chống phá, những thế lực thù địch lại cứ “bổn cũ lặp lại”, mượn cớ xuyên tạc thành quả bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

A A

Thay vì nhìn nhận thực tế vào sự thành công của cách mạng Việt Nam, sự phát triển của đất nước từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, các phần tử xấu, cơ hội, bất mãn lại cố tình “đánh lận con đen”, thổi phồng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, những cá nhân lãnh đạo bị xử lý kỷ luật để bôi nhọ Đảng, bôi nhọ chế độ.

Mới đây, trên trang “Danlambao” xuất hiện bài viết “Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn hóa Việt Nam” của bút danh “Người Yêu nước”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn về đất nước, con người Việt Nam, gây bất bình cho dư luận đại loại, như: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phần lớn con người Việt Nam trở nên tàn bạo, tráo trở, vô cảm”, “phần lớn người dân Việt Nam là những tên ăn cắp, ăn cướp, nói dối không ngượng mồm, không có đạo lý, không coi trọng đạo lý gia đình”... Thậm chí, còn trắng trợn xuyên tạc rằng “Chế độ cộng sản đã làm mất nhân tính con người Việt Nam”, “trù ẻm, tù đầy những người sáng tác nghệ thuật”… từ đó quy kết nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam không nhìn nhận đúng vai trò của văn hóa, không có đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn về văn hóa; kêu gọi Đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình, trong đó có lĩnh vực văn hóa, “để văn hóa thăng hoa, phát triển”.

Gần đây, lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, xử lý hình sự một số cán bộ cấp cao của Đảng, trên trang “Rfavietnam” đăng bài viết “Mặt trái chống tham nhũng”. Bài viết cho rằng, “cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp của Đảng Cộng sản Việt Nam đang khiến cho nhiều giao dịch kinh tế bị tê liệt, có thể ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm xuất khẩu. Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2016 đến nay khiến nhiều quan chức cấp cao vào tù hoặc đang bị điều tra. Điều này khiến các quan chức Chính phủ khác lo ngại không dám làm, sợ sai, sợ bị điều tra tham nhũng…”.

Hùa theo giọng điệu đó, một số kẻ chống phá rêu rao trên mạng xã hội cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam “đã hoàn toàn mất sức hút” và “liệu có còn ai dám hy sinh cho Đảng Cộng sản Việt Nam” khi nhắc đến cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay…

Dù ngoa ngôn lộng ngữ đến đâu, chúng cũng không thể thay đổi được sự thật lịch sử: Trong đêm trường tối tăm của đất nước bị đô hộ, sự khủng hoảng về đường lối cứu nước khi nhiều phong trào yêu nước bị thực dân Pháp dập tắt, đàn áp dã man, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như “Mặt trời chân lý chói qua tim”. Bằng đường lối đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, tận dụng tốt thời cơ, sự giúp đỡ của chủ nghĩa cộng sản và phong trào yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Không những đánh thắng 2 thế lực hùng mạnh là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng còn lãnh đạo đất nước đứng vững trước hàng loạt khó khăn, thách thức, đưa Việt Nam vươn mình phát triển, hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế ở khu vực và trên thế giới, được Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Ngay sau khi thành lập (năm 1930) và bắt đầu lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định văn hóa là “Một trong 3 mặt trận quan trọng nhất” (kinh tế, chính trị, văn hóa). Suốt 93 năm qua, Đảng nỗ lực lãnh đạo xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xem đây là một trong 6 đặc trưng cơ bản của chế độ XHCN ở Việt Nam. Với nỗ lực hội nhập quốc tế, khó tránh khỏi sự du nhập và ảnh hưởng của các tư tưởng văn hóa xấu, độc, thực dụng, vô cảm, nhất là với giới trẻ. Tuy nhiên, nếu chỉ lấy những hiện tượng này để đánh đồng văn hóa và con người Việt Nam là so sánh thô thiển.

Với cuộc chiến tham nhũng, đây không phải là vấn đề của riêng Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều thực hiện. Chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm xây dựng đất nước giàu đẹp hơn, vững mạnh hơn. Tham nhũng như một loại dịch bệnh nguy hiểm có thể phá vỡ bất kỳ thể chế chính trị nào. Một đảng cầm quyền còn để xảy ra tham nhũng thì nguy cơ đánh mất quyền lực là hiện hữu. Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta do Đảng lãnh đạo đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận”.

Nhìn vào những thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại cho đất nước suốt 93 mùa Xuân qua, có thể thấy, những luận điệu vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng chỉ là những kiểu võ đoán lạc lõng, xa rời thực tế. Chúng ta, những người Việt Nam chân chính, phải đề cao cảnh giác, tỉnh táo, không để mắc mưu và kiên quyết đấu tranh, vạch trần bản chất, dã tâm thâm độc, xảo quyệt của những luận điệu xuyên tạc, phá hoại này.

NGÔ HOÀNG

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong