Khởi công 4 cây cầu Hy vọng ở Chợ Mới

04/05/2021 - 08:55

 - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Huyện đoàn Chợ Mới và quỹ Hy vọng vừa tổ chức lễ khởi công 4 cây cầu Hy vọng 127, 128, 145, 147, ở xã Bình Phước Xuân và cầu Hy vọng 126, ở xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới, An Giang), với tổng kinh phí 2,190 tỷ đồng.

A A

Đại diện quỹ Hy vọng trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ xây dựng cầu cho các xã

Đại biểu động thổ khởi công xây dựng cầu

Cụ thể, khởi công cầu Hy vọng 126- cầu Nhơn Lợi 3 (ấp Nhơn Lộc, xã Nhơn Mỹ), có tổng kinh phí xây dựng 480 triệu đồng (quỹ Hy vọng tài trợ 130 triệu đồng); cầu Hy vọng 127- cầu Bình Quới (ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân), có tổng kinh phí 350 triệu đồng (quỹ Hy vọng tài trợ 80 triệu đồng); cầu Hy vọng 128- cầu Cả Cái trong (ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân), có tổng kinh phí 440 triệu đồng (quỹ Hy vọng tài trợ 120 triệu đồng); cầu Hy vọng 145-cầu Hợp tác xã (ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân), có tổng kinh phí 480 triệu đồng (quỹ Hy vọng tài trợ 130 triệu đồng) và cầu Hy vọng 147-cầu 7 Ngói (ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân), có tổng kinh phí 440 triệu đồng (quỹ Hy vọng tài trợ 120 triệu đồng).

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU