Khơi dậy khát vọng, niềm tự hào, truyền thống tốt đẹp của quê hương để phát triển bền vững

29/10/2020 - 16:38

 - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 29-10, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến cấp huyện và xã đã bế mạc.

A A

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị: các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có kế hoạch triển khai nghị quyết, các chương trình hành động của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, với những công trình, phần việc tiêu biểu, mang tính chủ động cao.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời, phát huy, khơi dậy khát vọng, niềm tự hào, truyền thống tốt đẹp của quê hương để không lùi bước trước những khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra.

Trong đó, tập trung nghiên cứu tìm ra những cách làm mới, hướng đi mới cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; tạo môi trường dân chủ thật sự trong hệ thống chính trị và nhân dân, tạo động lực để phát triển, đồng thời đi đôi với thiết lập kỹ luật, kỹ cương, trách nhiệm. Ngoài ra, tranh thủ tối đa các nguồn lực của Trung ương, nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng thông tin và viễn thông...  

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đi đôi tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm… Các cấp ủy Đảng cần xác định vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, từ đó, có những giải pháp thực hiện hiệu quả, tương xứng…

TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN