Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

28/10/2020 - 14:30

 - Ngày 28-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ lần XI (nhiệm kỳ 2020-2025) bằng hình thức trực tuyến đến cấp huyện và cấp xã. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thường trực Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề “Xây dựng Đảng và vận động quần chúng” và chuyên đề “Phát triển kinh tế - xã hội và an ninh – quốc phòng”. Đồng thời, được quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI: phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm: nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh: thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) là động lực cổ vũ Đảng bộ, quân và dân An Giang phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng khẳng định: việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) là công việc hết sức quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Qua đó, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống…

Ngày mai (29-10), hội nghị tiếp tục diễn ra phần thảo luận, giải đáp tại hội trường và bế mạc.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU