Kiểm tra, giám sát có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm

10/07/2024 - 11:28

 - Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBKT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Văn Rón, 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

 Cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 18.400 tổ chức Đảng và 107.000 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức Đảng, 2.850 đảng viên. Trong đó, UBKT Trung ương kiểm tra 7 tổ chức Đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức Đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 17 đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp chủ động tham mưu, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giao. Tham mưu, hoàn thành các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 cũng như các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự.

UBKT Trung ương kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện theo Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức Đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội…

THU THẢO