Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 419 cơ sở

20/04/2021 - 03:32

 - Sở Y tế An Giang cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đến nay, các đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 419 cơ sở sản xuất- kinh doanh, các khu công nghiệp, doanh nghiệp, nơi tập trung đông người và các trường học.

A A

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở

Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở đều ý thức và chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh; có trang bị máy đo thân nhiệt cầm tay, dung dịch sát khuẩn, cồn, khẩu trang cho người lao động, học sinh và người dân, khách đến liên hệ công tác.

Tuy nhiên, đoàn đã phát hiện một số cơ sở sản xuất- kinh doanh, trường học chưa ban hành văn bản thể hiện trách nhiệm cụ thể của người quản lý, người sử dụng lao động và phân công người làm công tác y tế cơ quan và trưởng các bộ phận trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chưa xây dựng kế hoạch cụ thể phòng, chống dịch bệnh COVD-19; chưa có phương án xử trí khi có ca nghi nhiễm và ca bệnh xảy ra; tài liệu và nội dung thông tin, truyền thông còn hạn chế...

HẠNH CHÂU