Tỷ giá USD, Euro ngày 9-12: Chứng khoán tăng, USD quay đầu giảm

Tỷ giá USD, Euro ngày 9-12: Chứng khoán tăng, USD quay đầu giảm