Giá dầu thế giới tăng tuần thứ 4 liên tiếp dù giảm phiên 17-9

Giá dầu thế giới tăng tuần thứ 4 liên tiếp dù giảm phiên 17-9