Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) sẽ bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

30/05/2021 - 08:35

 - Theo Thường trực HĐND tỉnh An Giang, dự kiến kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7, nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân và một số vấn đề khác có liên quan.

A A

Cụ thể, kỳ họp sẽ tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; quyết định số lượng ban và số lượng ủy viên của các Ban HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026); bầu các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

 Đồng thời, xem xét ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND và nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026)... HĐND tỉnh cũng nghe báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND; báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về tổng kết bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026); ban hành nghị quyết xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh.

GIA MINH