Kỷ luật, cách chức Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang

14/06/2019 - 09:23

 - Ngày 14-6, Giám đốc Sở Y tế Từ Quốc Tuấn cho biết: Đảng ủy Sở Y tế đã thi hành quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

A A

Thực hiện văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang về việc xử lý cán bộ, Đảng ủy Sở Y tế đã kiểm tra đảng viên Nguyễn Văn Thắng khi có dấu hiệu vi phạm.

Kết quả kiểm tra đã xác định với vai trò Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản nhưng ông Nguyễn Văn Thắng không gương mẫu, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm tệ nạn xã hội và suy thoái về đạo đức, lối sống.

Đảng ủy Sở Y tế xét thấy với hành vi của ông Nguyễn Văn Thắng là sai phạm nghiêm trọng, tiêu chuẩn của cấp ủy viên, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng nơi sinh hoạt công tác, không còn đủ uy tín để làm Bí thư Chi bộ.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Đảng ủy Sở Y tế đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

 Ngày 30-5-2019, Sở Y tế đã kỷ luật về mặt chính quyền, quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Ông Nguyễn Văn Thắng là Bí thư Chi bộ dưới cơ sở, không phải là Bí thư Đảng ủy và cũng không là đảng ủy viên của Đảng ủy Sở Y tế An Giang như một số thông tin.

THIỆN NHÂN - H.C