Lào vững bước trên con đường phát triển

27/06/2021 - 07:50

Sau hơn 45 năm kể từ khi thành lập, CHDCND Lào đạt được thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Tình hình chính trị Lào ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm, độc lập, dân chủ và thành quả cách mạng được bảo vệ vững chắc, nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững với những giá trị tốt đẹp hướng tới người dân.

A A

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, đại dịch Covid-19 và trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đi xuống, GDP của Lào giai đoạn 2016 - 2020 vẫn tăng trưởng trung bình 5,8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.664 USD.

Lễ tiếp nhận vật tư, thiết bị y tế Việt Nam hỗ trợ Lào ứng phó dịch Covid-19. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào diễn ra đầu năm nay đã thông qua Báo cáo chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào khóa X, trong đó xác định những thành quả phát triển mọi mặt mà Lào giành được trong 5 năm qua là cơ sở thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện trong những năm tiếp theo, tiếp tục đưa đất nước tiến lên theo con đường và mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Một số thành tựu khác được ghi nhận là trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hệ thống quản lý nhà nước ngày càng hoàn thiện về pháp luật và theo hướng hiện đại. Trong những năm qua, Lào tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển kinh tế - xã hội như nâng cấp hệ thống giao thông cơ sở về đường bộ theo trục đông - tây, nối miền trung Lào với Đà Nẵng của Việt Nam; phát triển hệ thống cảng cạn, dịch vụ logistics, xây dựng hệ thống giao thông theo trục bắc - nam, hướng tới trở thành trung tâm kết nối giao thông, dịch vụ hàng hóa, du lịch giữa các nước trong khu vực.

Trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 được Đại hội lần thứ XI của Đảng NDCM Lào thông qua, Lào đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình mỗi năm là hơn 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.887 USD vào năm 2025. Phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa với cơ cấu công nghiệp, dịch vụ lần lượt chiếm 32,3% và 42,3% GDP vào năm 2025.

Về đối ngoại, vai trò và uy tín của Lào ngày càng được nâng cao trong khu vực và thế giới. Với chủ trương hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác, Lào tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, tham gia sâu rộng vào các tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế. Lào tham gia hàng trăm hiệp định, hiệp ước song phương và đa phương, trong đó có Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Mới đây, Lào được bầu làm Phó Chủ tịch khóa 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hiện Lào có mối quan hệ ngoại giao với 143 nước và gần 140 chính đảng.

Là hai nước láng giềng gần gũi, Việt Nam và Lào từ lâu gắn bó keo sơn. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Năm 2021, đợt dịch Covid-19 mới bùng phát tại hai nước, nhưng quan hệ hợp tác, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước vẫn được duy trì thường xuyên. Việt Nam và Lào dành cho nhau sự giúp đỡ, chia sẻ kịp thời với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng NDCM Lào, nhân dân các dân tộc Lào đã đạt được những thành tựu nổi bật như ngày nay. Cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ chân thành, thắm đượm tình đồng chí của Việt Nam, đất nước Lào tươi đẹp sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dân Việt Nam và Lào tiếp tục kề vai, sát cánh, gìn giữ, phát huy, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Theo TRẦN XUÂN SƠN và LÊ DUY TOÀN (Báo Nhân Dân)