Lấy ý kiến đóng góp Luật Giáo dục

16/05/2019 - 07:55

 - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Luật Giáo dục (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (Quốc hội khóa 14). Luật Giáo dục (sửa đổi) gồm 10 chương,120 điều, quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường và cơ sở giáo dục khác, nhà giáo và người học, trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục…

A A

Tại hội nghị, đại biểu có ý kiến đóng góp về: quy định cụ thể về triết lý giáo dục; về hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông; về chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và thi tốt nghiệp THPT; các quy định liên quan đến nhà giáo và trường học…

HỮU HUYNH