Liên đoàn Lao động huyện Tịnh Biên kết nạp mở rộng đoàn viên các xã, phường, thị trấn

27/05/2022 - 10:59

 - Ngày 26/5, Liên đoàn Lao động huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức kết nạp đoàn viên vào tổ chức công đoàn các xã, phường, thị trấn tại xã An Cư.

A A

Trao quyết định kết nạp cho các đoàn viên

Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện Tịnh Biên trao quyết định kết nạp mới 28 đoàn viên là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã; các trưởng ấp, phó ấp và trưởng ban công tác mặt trận các ấp trên địa bàn xã.

Đây là các đoàn viên kết nạp theo Công văn 2515/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc mở rộng đối tượng kết nạp vào tổ chức công đoàn các xã, phường, thị trấn. Huyện Tịnh Biên đã kết nạp được chỉ tiêu 50/100 đoàn viên.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang đã kết nạp mới 5.124/8.000 đoàn viên công đoàn, đạt 64,06%; thành lập 10/5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên, đạt chỉ tiêu 200%.

MỸ HẠNH