Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang kỷ niệm 30 năm thành lập

31/03/2023 - 11:27

 - Sáng 31/3, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Liên minh HTX tỉnh An Giang (30/3/1993 -30/3/2023); 77 năm Ngày Truyền thống HTX Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2023) và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh đã đến dự.

A A

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Liên minh HTX tỉnh An Giang ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động trong công tác phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” của Liên minh HTX Việt Nam

Các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1993-2023 được khen thưởng

Các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh An Giang

Các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển (30/3/1993 - 30/3/2023), với nhiều tên gọi khác nhau, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh An Giang đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, có cách làm hay trong lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh nhà.

Nhiều mô hình kinh tế tập thể, HTX đã được hình thành và phát triển, thành viên tăng về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã có 278 HTX, với khoảng 139.723 thành viên, hoạt động trên 6 lĩnh vực: Nông nghiệp, tín dụng, giao thông vận tải, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch và khai khoáng. Theo đó, doanh thu bình quân của HTX, Liên hiệp HTX đạt khoảng 5,5 tỷ đồng/năm, riêng với HTX nông nghiệp có doanh thu bình quân trên 2,7 tỷ đồng/năm. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho các thành viên và người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tại buổi họp mặt, Liên minh HTX tỉnh An Giang đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong công tác phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023.

Dịp này, 15 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” của Liên minh HTX Việt Nam; 2 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; 7 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Liên minh HTX tỉnh An Giang được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh;10 tập thể, 15 cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1993-2023 và 13 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Liên minh HTX tỉnh An Giang được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

TRỌNG TÍN

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu