Long Xuyên chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

25/09/2019 - 08:11

 -  Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, TP. Long Xuyên đang triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025), theo Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 4-9-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Long Xuyên.

A A

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên, về cơ cấu cấp ủy, kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Cơ cấu cấp ủy gồm: các chức danh chủ chốt của Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ phụ trách công tác xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy - HĐND - UBND; trưởng đoàn thể cấp phường (xã), bí thư - trưởng khóm (ấp) và một số vị trí khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Cấp ủy phường, xã cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Thực hiện chủ trương bố trí bí thư Đảng ủy xã, phường không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị từng địa phương, để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành. Phân công công tác mới hoặc giới thiệu ứng cử ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác đối với các đồng chí bí thư Đảng ủy xã, phường giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (8 năm trở lên) tại một địa phương nếu còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy khóa mới theo quy định. Cấp ủy ngành, trường học cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, số lượng cấp ủy viên sẽ thực hiện giảm khoảng 5% so khóa trước (không quá 41 đồng chí). Đảng bộ cơ sở bầu đảng ủy không quá 15 đồng chí.

Thời gian tổ chức đại hội bắt đầu từ tháng 1-2020 đến cuối tháng 3-2020 (đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở); tháng 4-2020 đến tháng 6-2020 (đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở). Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Long Xuyên dự kiến tổ chức trong khoảng tháng 6 đến tháng 8-2020. Đảng bộ phường Mỹ Bình, Mỹ Long, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi bộ khóm Đông An 2 (phường Mỹ Xuyên) sẽ là các đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên yêu cầu các chi, đảng bộ xác định đúng và đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, trong đó công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và nhân sự Ban Chấp hành, chi ủy khóa mới là rất quan trọng, cần phải được tiến hành song song và được thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Về nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, phải đánh giá đúng thực chất, khách quan, toàn diện, nói thẳng, nói thật, không né tránh, mạnh dạn phân tích những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học thực tiễn có giá trị sâu sắc trong lãnh chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện; thực hiện tốt công tác dự báo ngắn hạn và dài hạn để có giải pháp thực hiện, tiếp tục xây dựng phát triển thành phố xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh.

Về công tác nhân sự, phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu nhiệm vụ mới; công tác nhân sự phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phải được rà soát cụ thể từng bước, từng việc chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Kiên quyết thực hiện cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp có cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ theo quy định. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác tư tưởng và chế độ chính sách đối với những đồng chí nghỉ hưu và những đồng chí không đủ tuổi tái cử.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây khẳng định: “Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc được xác định là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lãnh, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Cần nhận thức đầy đủ mục đích yêu cầu, ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội để lãnh đạo và thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, kế hoạch của Tỉnh ủy và Thành ủy. Khẩn trương quán triệt đến cán bộ đảng viên, chủ động xây dựng kế hoạch đại hội, thành lập ngay các tiểu ban phục vụ, chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự theo đúng quy trình, quy định. Về cơ sở vật chất phục vụ đại hội, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ sở làm việc để đưa vào sử dụng, phục vụ đại hội tại địa phương”.

GIA KHÁNH