Long Xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập

09/10/2020 - 05:08

 - TP. Long Xuyên là trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh, có vị trí rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ chung của tỉnh An Giang. Giai đoạn 2015-2020, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp phường, xã, góp phần vào việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

A A

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, các hoạt động diễn tập đã giúp nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hiểu sâu về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ý định diễn tập là những vấn đề sát với tình hình địa phương (sơ tán nhân dân, đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn thành phố, chống gây rối biểu tình đối với cấp phường, xã). Kết quả, cấp thành phố được tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; cấp phường, xã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, 100% bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thiếu tá Nguyễn Minh Châu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên thông tin, trong công tác chuẩn bị diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo cơ quan, địa phương xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh, chỉ đạo diễn tập theo quy định. Hàng năm, trước khi bước vào diễn tập, Ban Chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho khung tập các phường, xã, tập trung hệ thống văn kiện của các ngành; công tác tổ chức và thực hành diễn tập…

Trước khi diễn tập thử, từng cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập, hợp luyện từ 2-3 lần. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn chỉnh nội dung và phương pháp thực hành diễn tập, bảo đảm cho diễn tập chính thức đúng ý định và đạt kết quả tốt.

Quá trình thực binh sơ tán nhân dân, đánh địch tiến công hỏa lực được kết cấu và thực hành xử trí tình huống chặt chẽ, sát diễn biến tình hình thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối; phù hợp quyết tâm, kế hoạch tác chiến và thế trận chung trong khu vực phòng thủ; phù hợp diễn biến thiên tai, mưa bão trên địa bàn.

Các lực lượng thực hành thực binh đúng ý định, phương án, tình huống đã xác định; khả năng chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong từng nội dung thực binh chặt chẽ, vận dụng và xử trí linh hoạt các tình huống bảo đảm sinh động, chính xác, bí mật, bất ngờ, sát thực tế.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường là nội dung quan trọng. Không chỉ là hình thức huấn luyện tổng hợp dựa trên nội dung đã được huấn luyện phân đoạn, mà thực tế diễn tập chiến đấu phòng thủ chứa nhiều nội dung mới chưa từng được huấn luyện. Hoạt động là “phép thử” để rút ra những vấn đề về lý luận, thực tiễn trong xây dựng, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ.

Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ là cuộc sát hạch về khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; về vai trò tham mưu của các ban, ngành và trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, khả năng ứng phó với mọi tình huống.

Năm 2017, phường Mỹ Thới tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ theo phương án A2, được đánh giá hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra. “Theo tôi, để vượt qua một số hạn chế trong quá trình tổ chức diễn tập, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ các trạng thái, tình huống cho ban, ngành cơ sở; đồng thời, đưa nội dung diễn tập vào chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng cấp cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác diễn tập” - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Mỹ Thới Nguyễn Thanh Hà đề xuất.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước… Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh: “Từ đặc điểm tình hình này, để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập trong nhiệm kỳ tới, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, thông tư, nghị định có liên quan; lãnh, chỉ đạo, quan tâm hơn nữa việc nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sẵn sàng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục là cơ quan trung tâm, tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND thành phố trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp phường, xã đúng kế hoạch huấn luyện hàng năm”.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH