Long Xuyên tổng kết công tác cải cách hành chính, thi đua- khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2021

23/02/2021 - 14:41

 - Sáng 23-2, UBND TP. Long Xuyên (An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC); thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Chủ tịch UBND thành phố với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và xã, phường thành phố.

A A

Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây ký giao ước thi đua cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thành phố

Năm 2021, thành phố tập trung phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng người dân, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội đồng thi đua từ thành phố đến cụm thi đua xã, phường và khối thi đua các ngành thành phố; tổ chức phát động thi đua thường xuyên, đột xuất theo các chuyên đề, tổ chức sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời.  

Đẩy mạnh CCHC, tập trung nâng cao chỉ số CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết TTHC mức độ 3,4; xây dựng nền hành chính hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển… 

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG