Long Xuyên: Tổng kết Quy chế dân chủ - “Năm dân vận chính quyền” 2019

20/02/2020 - 16:15

 - Sáng 20-2, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP. Long Xuyên (An Giang) tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ và “Năm dân vận chính quyền” 2019.

A A

Thực hiện Năm dân vận chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội thành phố và phường, xã luôn ý thức trách nhiệm, tìm biện pháp nâng cao năng lực quản lý, tích cực đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân và vì dân.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, cán bộ công chức ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, quyền làm chủ của người dân được thể hiện đầy đủ hơn thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với nhân dân.

Trong năm 2019, toàn thành phố đã tổ chức 37 cuộc hội nghị, với hơn 3.500 lượt công dân tham dự. Qua đó, người dân đã đóng góp 985 ý kiến, kiến nghị quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

NGUYỄN HƯNG