Một chiến sĩ cách mạng dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới

20/08/2018 - 04:27

 - Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của dân tộc ta, người công nhân Việt Nam đầu tiên đi đến chủ nghĩa quốc tế vô sản. Theo Giáo sư Trần Văn Giàu: “Điều đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời Chủ tịch Tôn Đức Thắng là, tàn cuộc chiến tranh thế giới (1914 - 1918), trong sự kiện lớn nhất của thế kỷ, Tôn Đức Thắng đã biết lựa chọn một chỗ đứng chính trị làm vinh dự cho giai cấp công nhân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, chỗ đứng chính trị đó là ủng hộ Cách mạng Tháng Mười, bảo vệ chính quyền Xô-viết Nga bằng hành động phản chiến - kéo cờ đỏ trên một chiến hạm Pháp trong số các chiến hạm đang tiến đánh nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên”.

A A

Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng: “Đồng chí Tôn Đức Thắng kéo cờ phản chiến và ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, chống lại sự can thiệp của thực dân Pháp và các nước đế quốc khác. Đó là một hành động mà lúc bây giờ được xem là hiếm có, hơn thế nữa, là một hành động xuất chúng”.

Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Chí Công khẳng định: ‘’Cống hiến lớn lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho nền độc lập dân tộc và hòa bình thế giới đã được Nhân dân thế giới khâm phục và kính mến. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người Việt Nam đầu tiên được Giải thưởng hòa bình quốc tế Lênin, xứng đáng là chiến sĩ xuất sắc của phong trào hòa bình thế giới”.

Đại diện thanh niên “Năm xung phong” quây quần bên Bác Tôn

Đại diện thanh niên “Năm xung phong” quây quần bên Bác Tôn

Cùng với những hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỷ XX, việc đồng chí Tôn Đức Thắng tham gia cuộc khởi nghĩa Biển Đen đã làm cho mối liên hệ gắn bó giữa Cách mạng Nga và Cách mạng Việt Nam được nối liền, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, mở ra một hướng đi đúng, “hướng của danh dự, hướng của thành công”.

Tính từ sự kiện năm 1919 đến khi từ trần năm 1980, đồng chí Tôn Đức Thắng đã có trên 60 năm cống hiến trọn vẹn, liên tục, có hiệu quả cho phong trào cách mạng thế giới, xứng đáng là một trong những lãnh tụ tiêu biểu nhất cho tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, thủy chung. Điều đó được thể hiện cụ thể trong những ghi nhận, đánh giá của bạn bè thế giới.

Điện chia buồn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua đời, có đoạn ghi: “Đồng chí Tôn Đức Thắng... người con trung thành của Nhân dân Việt Nam, người bạn chiến đấu của đồng chí Hồ Chí Minh, người chiến sĩ quốc tế kiên cường, người bạn lớn của Liên Xô, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp hòa bình và chủ nghĩa xã hội”.

Nhận xét về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô L.I. Brê-giơ-nhép đã nhấn mạnh: “Nhân dân Liên Xô đánh giá cao và kính trọng sâu sắc đồng chí, người chiến sĩ quốc tế Lê-nin-nít nổi tiếng, người chiến sĩ đấu tranh kiên cường cho sự toàn thắng của những lý tưởng của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới... người bạn chân thành và thân thiết từ lâu của đất nước chúng tôi. Đồng chí Tôn Đức Thắng là một chiến sĩ quốc tế có uy tín của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và tiến bộ trên toàn thế giới - trong sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam cũng như trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, hữu nghị, tiến bộ và phát triển của các dân tộc trên thế giới. Tên tuổi đồng chí Tôn Đức Thắng gắn liền với lịch sử và củng cố các mối quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam”.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài, sôi nổi và phong phú của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã có nhiều đóng góp cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh của Nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới.

HOÀNG HÀ (Tổng hợp)