Mực nước lên lại, Long Xuyên vượt báo động 3

03/10/2018 - 07:55

 - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lưu Văn Ninh cho biết, sau thời gian tạm xuống, mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông sẽ lên lại theo triều từ ngày 5-10.

Đến ngày 10-10, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu khả năng ở mức 3,95m, dưới 0,05m so báo động (BĐ) 2; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,6m, trên BĐ2 0,1m, sau đó mực nước biến đổi chậm. Ở vùng hạ lưu sông, mực nước cao nhất ngày 10-10 trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới khả năng ở mức 3,05m, trên BĐ3 0,05m; trên sông Hậu tại Long Xuyên 2,6m, trên BĐ3 0,1m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt vùng hạ lưu đạt cấp 3.

Đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, đến ngày 10-10, mực nước cao nhất trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô khả năng ở mức 3,7m (trên BĐ2 0,2m), trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn 2,5m, ngang BĐ2, sau đó mực nước biến đổi chậm.

NGÔ CHUẨN