Mỹ Quý đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cơ sở

27/05/2020 - 06:22

 - Đại hội Đảng bộ phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên, An Giang) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Mỹ Quý phát triển theo hướng văn minh đô thị” được triển khai thực hiện trong điều kiện tình hình thiên tai, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng luôn biến động… Nhưng được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân, phường đã vượt qua nhiều khó khăn, đưa kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện.

A A

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển đồng bộ, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp trong tổng giá trị sản xuất. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước tiến bộ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra các vụ việc bất ngờ, không có “điểm nóng” về an ninh trật tự. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện tốt; cải cách hành chính được tập trung; tinh giản bộ máy và kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ được tăng cường

Điểm nhấn lớn nhất là Đảng bộ phường đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, khang trang sạch đẹp, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa. Ngoài các dự án do nhà nước và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn (như: dự án Tây Sông Hậu, Bến xe khách Long Xuyên, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nâng cấp đồng bộ các tuyến đường...), phường đã thực hiện 30 công trình (tỷ lệ 375% so với nghị quyết) nâng cấp, cải tạo cầu, đường, trụ sở làm việc, chợ, tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 5,738 tỷ đồng).

Đến nay, các đường, hẻm đã cơ bản được nhựa hóa, bê-tông hóa khang trang, sạch đẹp; vận động nhân dân đồng loạt gắn biển số nhà mới trên các tuyến đường chính; gắn hệ thống chiếu sáng trên 5 tuyến đường. Công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng được thực hiện nghiêm túc, tình hình đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, các trường hợp xây dựng không phép, sai phép đều được phát hiện và xử lý kịp thời.

Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch

Việc thực hiện quy hoạch đô thị, cùng với hạ tầng cơ sở đã được đầu tư tương đối đồng bộ, có tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của phường trong những năm tới. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế phường có sự điều chỉnh theo hướng tăng thương mại - dịch vụ, duy trì phát triển tiểu thủ công nghiệp, giảm nông nghiệp.

Do tiến trình đô thị hóa, một số công trình, dự án, đường giao thông chuẩn bị hình thành, như: tuyến đường tránh Long Xuyên và tuyến nối Quốc lộ 91; đường Hùng Vương (nối dài), khu dân cư FLC, khu dân cư 620, vùng nuôi thủy sản, nhà hát thành phố, khu dân cư Việt Hàn (Lê Chân), đường Ung Văn Khiêm (nối dài), đường Thoại Ngọc Hầu (nối dài), đường cặp rạch Mương Khai...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Mỹ Quý tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, ngang tầm với nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Xác định phát triển KTXH là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh là trọng yếu. Tiếp tục chọn lĩnh vực thương mại - dịch vụ là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; củng cố, kiện toàn và xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng thương mại - dịch vụ, giảm sản xuất nông nghiệp; tập trung cải cách hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị; xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Quý Nguyễn Quốc Bảo cho biết, các khâu đột phá được xác định, gồm: sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động có hiệu quả; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, có tư duy phát triển, có phẩm chất năng lực hoàn thành nhiệm vụ; huy động mọi nguồn lực đầu tư, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng cơ sở, chỉnh trang đô thị, môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự kỷ cương pháp luật đảm bảo cho kinh tế phát triển.

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực KTXH, quốc phòng - an ninh, với sự đồng thuận, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường, với những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị là những thuận lợi cơ bản để thúc đẩy phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường trong nhiệm kỳ mới.

Tổng kết nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách trên địa bàn 54,772 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 106%, chi ngân sách được đảm bảo; phường không còn hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều vào năm 2018; giải quyết việc làm cho 1.983 lao động, đạt tỷ lệ 114,95%; phát triển 55 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 110%), trên 90% đảng viên đương chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH