Năm 2019, kinh tế thị xã Tân Châu tiếp tục tăng trưởng

20/12/2019 - 08:29

 - Ngày 19-12, HĐND TX.Tân Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

A A

Năm 2019, kinh tế thị xã tiếp tục tăng trưởng; tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 8,18% so năm 2018. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản, tăng 1,75%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 16,97%; khu vực dịch vụ tăng 8,45%.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực 1 chiếm tỷ trọng 21,19%, khu vực 2 chiếm tỷ trọng 17,95% khu vực 3 chiếm tỷ trọng 60,68%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 7.500 tỷ đồng (tăng 12,19%); tổng kim ngạch xuất khẩu các loại hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương ước đạt trên 600 triệu USD, tăng 9,34% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 104% so Nghị quyết HĐND thị xã đề ra….

Theo đó, các đại biểu HĐND TX.Tân Châu đã thảo luận các giải pháp, để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, đồng thời biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; nghị quyết về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, vốn và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND thị xã 2020.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TX.Tân Châu đã tiến hành lấy phiếu miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

MINH HIỂN