Năm khởi đầu cho nhiệm kỳ mới

31/05/2023 - 06:31

 - 6 tháng cuối năm 2023, Hội Nông dân tỉnh An Giang phấn đấu thực hiện tốt công tác hội và phong trào nông dân. Trong đó, tập trung tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, cùng nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết: “Được sự quan tâm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh nhà đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023.

Hiện nay, chúng tôi thành lập các tiểu ban, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách, chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến thời điểm này, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo 100% chi hội nông dân khóm, ấp và hội cơ sở hoàn thành đại hội. Công tác chuẩn bị đại hội cấp tỉnh, huyện cơ bản hoàn thành danh mục nội dung về văn kiện, nhân sự đề ra. TP. Châu Đốc, huyện Châu Phú, Phú Tân tổ chức thành công đại hội. Theo kế hoạch, cấp huyện sẽ hoàn thành trong tháng 6/2023”.

Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2023. Ngày 9/5, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và nguồn nhân sự trong quy hoạch, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thảo luận, đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Hội nghị thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm nhân sự, giới thiệu ứng cử chức danh đúng quy định, nghiêm túc, dân chủ, công khai và minh bạch, làm cơ sở bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, công tác hội trong thời gian tới.

Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh triển khai, phát động “Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu” qua hình thức xét chọn trực tuyến; phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân; hội thảo vai trò của nông dân trong thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tham gia đóng góp Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi)...

Ngoài ra, hội còn tăng cường phối hợp, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm với hội nông dân các tỉnh bạn, nhằm gắn kết hoạt động hội, tăng cường nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội, quảng bá nông sản cho nông dân.

“Từ đây đến cuối năm, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội nông dân cấp huyện, đặc biệt là Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028, vì đây là sự kiện đặc biệt, mang ý nghĩa bước ngoặt, là động lực cho quá trình phát triển của phong trào nông dân tỉnh nhà. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động quan trọng khác, như: Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023; tổng kết đề án Quỹ Hỗ trợ nông dân; triển khai đề án Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2023 - 2028...” - ông Nguyễn Văn Nhiên cho hay.

Cùng với đó, đơn vị bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác hội, cập nhật kiến thức mới, vận động, tuyên truyền cho cán bộ hội và lực lượng nòng cốt; phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác hội; tổ chức Liên hoan văn nghệ nông dân tỉnh lần thứ V/2023, nhiều hoạt động quan trọng khác.

 Đặc biệt, trên cơ sở ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của hội viên, Hội Nông dân tỉnh đề xuất các cấp, ngành có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, tiếp tục có chính sách, giải pháp bình ổn giá vật tư đầu vào để nông dân yên tâm sản xuất, cải thiện cuộc sống. Đề nghị ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu giả, kiên quyết xử lý triệt để trường hợp vi phạm, nhằm giảm bớt thiệt hại cho nông dân.

“Năm 2023 được xác định là năm khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, đòi hỏi các cấp hội trong tỉnh phải nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Qua đó, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào nông dân những năm tới, xứng đáng với vị trí, vai trò đại diện cho giai cấp nông dân trong thời hội nhập” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên khẳng định.

THANH TIẾN