Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân

11/09/2018 - 07:53

 - Thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe (CSSK) Nhân dân giai đoạn 2011-2015”, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, nhất là ngành y tế (YT) đã đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác CSSK Nhân dân.

Nhiều kết quả tích cực

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, việc triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) 08 của Tỉnh ủy đã tạo ra bước chuyển mới về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về công tác CS, bảo vệ và nâng cao SK Nhân dân. Theo đó, công tác CSSK Nhân dân đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống YT được củng cố, quy mô và năng lực cung ứng dịch vụ YT được nâng cao. Người dân tiếp cận các dịch vụ YT ngày càng dễ dàng hơn, các chỉ số SK cộng đồng được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Sau 5 năm thực hiện NQ 08 của Tỉnh ủy, ngành YT đạt 18/22 chỉ tiêu NQ. Cụ thể, đến cuối năm 2017, tuổi thọ trung bình của người dân trong tỉnh đạt 74 tuổi (cao 1,5 tuổi so năm 2010); quy mô dân số đạt 2.161.713 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,93%; tỷ số giới tính khi sinh 108 bé trai/100 bé gái, số giường bệnh công lập đạt 17,7 giường/10.000 dân… Hệ thống YT công lập tại An Giang tiếp tục được đầu tư phát triển và giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp dịch vụ YT cho Nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2015, có 16/18 bệnh viện công lập được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Năm 2017, có 5/16 bệnh viện công lập thực hiện tự chủ đảm bảo chi thường xuyên... YT dự phòng được tỉnh đầu tư và ngày càng hoàn thiện.

Quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Mạng lưới YT tiếp tục được tỉnh quan tâm củng cố về tổ chức bộ máy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị… Đến cuối năm 2017, có 76% trạm YT xã có bác sĩ. Đội ngũ cán bộ YT từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đạt 6,8 bác sĩ/10.000 dân và 1,28 dược sĩ/10.000 dân. Các bệnh viện được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nhất là tuyến tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều kỹ thuật cao, như: tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật sọ não, nội soi, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật bằng máy phaco… Ngoài ra, mạng lưới hành nghề y - dược ngoài công lập liên tục phát triển về quy mô và chất lượng hoạt động, toàn tỉnh hiện có 1.527 cơ sở hành nghề y.

Chung tay chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống YT trên địa bàn tỉnh còn chậm đổi mới, sự phân cấp trách nhiệm trong hoạt động quản lý của ngành chưa rõ ràng, còn chồng chéo. Mạng lưới YT chưa thích hợp kịp thời với sự phát triển của xã hội, sự thay đổi của cơ cấu bệnh tật. Chất lượng dịch vụ YT tại tuyến cơ sở còn hạn chế, chưa thật sự tạo được niềm tin với người dân, dẫn đến tình trạng vượt tuyến, gây quá tải ở bệnh viện tuyến trên. Đội ngũ cán bộ YT còn thiếu, nhất là bác sĩ, cán bộ YT dự phòng, YT tuyến cơ sở... Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm YT có tăng nhưng còn thấp so với bình quân chung cả nước.

Để nâng cao chất lượng công tác CS, bảo vệ và nâng cao SK Nhân dân trong tình hình mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt yêu cầu 1 các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ và tích cực các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã được đề ra trong NQ số 20, 21 (khóa XII) của Trung ương và Kế hoạch hành động 48, 49 của Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, CS và nâng cao SK Nhân dân và công tác dân số, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Sớm khắc phục những vướng mắc, hạn chế, bất cập thời gian qua. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; cải tiến dịch vụ YT; cải cách mạnh mẽ thủ tục khám, chữa bệnh; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm tải tại bệnh viện. Phát triển y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Thực hiện phòng bệnh hơn chữa bệnh; YT dự phòng là then chốt; YT cơ sở thực sự là nền tảng.

Phấn đấu sớm đạt chỉ tiêu bảo hiểm YT toàn dân; xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực YT, trong đó ưu tiên tuyến cơ sở. Xây dựng hệ thống YT rộng khắp, gần dân, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao tinh thần, thái độ, tay nghề của cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ, lấy tinh thần phục vụ bệnh nhân là chính. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách YT; từng bước tiến lên tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp YT công lập một cách đồng bộ, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực YT. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về YT…

THU THẢO