Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy

10/01/2022 - 06:13

 - Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đang tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về hiểm họa và tác hại của ma túy.

A A

Lực lượng công an bắt quả tang vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Những năm qua, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt được kết quả quan trọng. Cụ thể, đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm tội về ma túy, xóa bỏ “điểm nóng”, ngăn chặn tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện nghiêm minh. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa thực sự vững chắc, hiểm họa ma túy còn tiềm ẩn phức tạp. Tội phạm về ma túy với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức, mang tính quốc tế cao. Mặt khác, người sử dụng ma túy tổng hợp (hàng đá) có xu hướng gia tăng, tập trung nhiều vào thanh, thiếu niên đô thị, địa bàn giáp ranh, điểm dịch vụ nhạy cảm, như: Bar, karaoke...

Công tác lập hồ sơ quản lý đối tượng nghiện, tổ chức cai nghiện, dạy nghề, quản lý sau cai nghiện còn hạn chế, tỷ lệ tái nghiện cao; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong quản lý giáo dục, giúp đỡ người nghiện đôi lúc chưa chặt chẽ, thường xuyên. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy chưa đi vào chiều sâu; mô hình hay chưa được xây dựng và nhân rộng; tội phạm và người nghiện ma túy có xu hướng tăng và ngày càng trẻ hóa. Đây là những vấn đề cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống ma túy. Tăng cường tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma túy; thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin về tác hại của ma túy, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy...

Bên cạnh đó, rà soát, thống kê, phân loại quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép các chất ma túy, hỗ trợ, tổ chức cho người nghiện khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp; áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục người nghiện ma túy; dạy nghề, tạo việc làm cho đối tượng sau cai nghiện. Kiện toàn tổ chức bộ máy và tập huấn cho đội ngũ quản lý, cai nghiện ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nguồn lực cho cơ sở cai nghiện ma túy. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đường dây nóng cung cấp thông tin và tư vấn cai nghiện ma túy.

Tích cực triển khai hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn, không để phát sinh hoặc phức tạp trở lại; tổ chức phát hiện và triệt xóa điểm, tụ điểm sản xuất, điều chế, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng năm, củng cố và giữ vững số xã, phường, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu giảm dần số xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.  Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, triệt xóa việc điều chế, sản xuất trái phép và trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, phòng ngừa lợi dụng vào phạm tội về ma túy.

Toàn tỉnh chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh và triệt xóa, không để hình thành tổ chức, tụ điểm phức tạp, “điểm nóng” về ma túy trong nội địa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động mua, bán, vận chuyển ma túy qua biên giới và sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh (khách sạn, nhà trọ, quán bar, karaoke...), vận tải hàng hóa, hành khách, không để đối tượng phạm tội về ma túy lợi dụng hoạt động. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả gắn liền với trách nhiệm của tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn biên giới, cửa khẩu. Trong đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ vai trò nòng cốt; ngành lao động- thương binh và xã hội có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp cho công tác phòng, chống ma túy.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh An Giang phấn đấu kiềm chế tỷ lệ gia tăng người nghiện ma túy và xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy dưới 1% so với năm trước; trên 80% người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ hàng năm tăng từ 5%; trên 90% vụ án ma túy được giải quyết, xét xử; 100% vụ việc có thông tin về vận chuyển trái phép chất ma túy được xác minh làm rõ; phấn đấu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% “điểm nóng” về ma túy…


LÊ HOÀNG

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su