Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

31/08/2020 - 05:56

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt là phong trào) ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào, trong đó lồng ghép việc thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội được giữ vững trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

A A

Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... góp phần phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.   

Là người vinh dự được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, anh Nguyễn Đức Tuấn (người dân xã Ô Long Vĩ, Châu Phú) chia sẻ: “Tôi luôn ý thức giữ gìn an ninh trật tự cho gia đình mình cũng như cho bà con xóm ấp, địa phương. Ngoài việc nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm, tôi và người dân trong xóm tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm cùng chính quyền bảo vệ bình yên xóm ấp”.

Các cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm được khen thưởng

Công an chủ động xây dựng nhiều mô hình, có sự góp sức và đồng thuận rất lớn từ người dân. Điển hình như mô hình “Camera an ninh”, mô hình đối thoại với thân nhân người vi phạm pháp luật, mô hình “Rủ nhau làm tốt xóm Chăm”... thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Đại tá Mai Văn Nói (Trưởng phòng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh) cho biết thêm: “Những năm qua, toàn tỉnh có 54 mô hình, trong đó điển hình 10 mô hình được nhân rộng như: Camera an ninh, cổng rào phòng, chống tội phạm, họp mặt người hoàn lương… Từ hiệu quả xây dựng mô hình và công tác vận động nhân dân tham gia tích cực đẩy mạnh về công tác phòng, chống tội phạm cũng như tệ nạn xã hội thì quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 5.000 tin, kịp thời giúp lực lượng công an đấu tranh, làm rõ trên 1.400 vụ và bắt trên 2.000 đối tượng phạm tội”.

Công an cơ sở còn tổ chức nhiều hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, giúp người dân được công khai góp ý những thiếu sót, tồn tại mà lực lượng công an cần khắc phục, sửa chữa, cũng như kêu gọi người dân tham gia tố giác tội phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn vai trò, ý nghĩa của phong trào.

Đồng thời, tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ; chấn chỉnh quy trình công tác, ý thức và thái độ giao tiếp với nhân dân. Qua đó, đã tạo những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức, tư tưởng và hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Với phương châm: “Thương dân hãy dành mọi sự dễ dàng cho dân”, lực lượng công an đã có nhiều cải tiến trong tiếp xúc giải quyết công việc, giảm bớt phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tạo được niềm tin của người dân đối với lực lượng công an.

Cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an đã gắn phong trào với việc chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý: “Đối  với lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng phải luôn luôn nhận thức đúng, quyết tâm cao và hành động kiên quyết để trong bất cứ tình huống nào cũng phải bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc, ngăn chặn mọi âm mưu, hành động chống phá của  các thế lực thù địch, phản động. Kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo môi trường lành mạnh, ổn định sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh nhà”.

Với những biện pháp và cách làm hiệu quả được người dân đồng tình ủng hộ và tham gia, mong rằng thời gian tới, phong trào sẽ ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 Bài, ảnh: HÒA TRANG - MAI PHƯƠNG