Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn

06/01/2023 - 17:03

 - Chiều 6/1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023.

A A

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang đã chủ động, tích cực phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn; triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương chính sách của ngành ngân hàng.

Theo đó, tổng số dư huy động vốn thực hiện đến cuối năm 2022 trên 62.829 tỷ đồng (tăng 7,45% so cuối năm 2021). Các tổ chức tín dụng đã cho vay nền kinh tế, với tổng dư nợ đến cuối năm 2022 đạt 105.000 tỷ đồng (tăng 14,7% so cuối năm 2021). Trong đó, dư nợ tín dụng ngắn hạn 78.334 tỷ đồng, chiếm 77,24%; dư nợ tín dụng trung, dài hạn 23.008 tỷ đồng, chiếm 22,76%...

Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cơ chế, chủ trương, chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và thị trường vàng trên địa bàn.

Đồng thời, đổi mới, nâng chất công tác truyền thông chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý; thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, nhất là đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khoản cấp tín dụng có giá trị lớn; kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng…

Dịp này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang; tặng danh hiệu  “Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng” 2 cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

TRUNG HIẾU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu