Ngành giáo dục TP. Long Xuyên chuyển đổi số

25/04/2024 - 03:47

 - “Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đạt được nhiều hiệu quả tích cực, đảm bảo kế hoạch tiến độ, chất lượng đào tạo, hướng đến phát triển bền vững theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ” - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Long Xuyên Dương Kiếm Anh nhận định.

Thời gian qua, đơn vị triển khai, ban hành nhiều văn bản liên quan ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Cụ thể, thường xuyên rà soát, đầu tư mới, mua sắm bổ sung máy tính dạy môn tin học tối thiểu đáp ứng mức độ cơ bản (theo Quyết định 4725/QĐ-BGDĐT, ngày 30/12/2022 của Bộ GD&ĐT) đến 100% cơ sở trường học theo mức độ phù hợp thực tiễn; tối đa 2 học sinh học chung 1 máy tính ở cấp THCS và tiểu học.

Đến nay, 18/18 trường mầm non có ti-vi thông minh để kết nối Internet; 26/26 trường tiểu học có phòng tin học (28 phòng máy với 608 máy tính bàn); 12/12 trường THCS có phòng tin học (18 phòng máy với 432 máy tính bàn); 56/56 cơ sở giáo dục trực thuộc có kết nối Internet.

Học sinh học trên máy tính

Bên cạnh đó, duy trì và sử dụng tối đa lợi ích của phần mềm quản lý học tập (LMS) trong kết nối giữa nhà trường, giáo viên với học sinh (và phụ huynh), tổ chức các hoạt động giáo dục; đảm bảo tích hợp, kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm dạy học trực tuyến với phần mềm quản trị ở trường học. Ứng dụng phần mềm quản trị trường học tới 100% trường học; đảm bảo kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành giáo dục; triển khai thu học phí không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục tại 100% đơn vị trường học có thu học phí.

Địa phương tăng cường xây dựng học liệu số (bao gồm bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển 2 hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến); đóng góp học liệu và khai thác sử dụng hiệu quả kho học liệu dùng chung của Bộ GD&ĐT trong tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.

Tổ chức cập nhật dữ liệu trên các hệ thống phần mềm CSDL ngành giáo dục, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của ngành; hoàn thiện cập nhật số định danh cá nhân của giáo viên và học sinh; cập nhật đầy đủ kết quả học tập của học sinh trên CSDL ngành giáo dục theo từng kỳ học; thông tin của học sinh lớp cuối cấp phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh.

100% công chức Phòng GD&ĐT thành phố thực hiện thành thạo và sử dụng hộp thư điện tử do ngành giáo dục cung cấp, hoặc thư điện tử. 100% đơn vị trường học đều có hộp thư điện tử do ngành cung cấp (tên miền @angiang.edu.vn). 100% cán bộ công chức đơn vị sử dụng thành thạo hệ thống quản lý và chỉ đạo điều hành phần mềm văn phòng điện tử VNPT-iOffice. 100% đơn vị trường học sử dụng hệ thống quản lý và chỉ đạo điều hành phần mềm văn phòng điện tử VNPT-iOffice, để tiếp nhận và xử lý công văn chỉ đạo điều hành.

Song song việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các đơn vị cũng luôn được bảo đảm an toàn, mỗi đơn vị phân công cán bộ phụ trách công tác bảo mật. Qua đó, góp phần đào tạo nhân lực có chất lượng, bảo đảm cho phát triển kinh tế địa phương.

“Với những kết quả đạt được trên, ngành GD&ĐT thành phố sẽ tiếp tục phát huy tích cực hơn nữa trong thời gian tiếp theo, nhằm đáp ứng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến đô thị thông minh, chính quyền số giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố” - Trưởng phòng GD&ĐT TP. Long Xuyên Dương Kiếm Anh thông tin.

NGUYỄN HƯNG