Ngành thuế An Giang với phong trào thi đua yêu nước

18/06/2020 - 05:05

 - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, Cục Thuế tỉnh An Giang đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng bao quát toàn bộ lĩnh vực công tác thuế. Phong trào được toàn thể cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng, tham gia sôi nổi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị toàn ngành.

A A

Đa dạng các hoạt động thi đua

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng cục Thuế, UBND tỉnh phát động, Cục Thuế tỉnh An Giang đã tổ chức phát động đúng chủ trương của ngành, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình kinh tế của địa phương. Với các phong trào như: thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế hàng năm; thi đua hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) hàng quý, 6 tháng, cả năm; thi đua thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… đã khuyến khích đông đảo công chức trong đơn vị hưởng ứng, tham gia.

Phó Cục trưởng Cục Thuế An Giang Nguyễn Trí Dũng cho biết, để phong trào thi đua phát huy hiệu quả, đơn vị đã đề ra khẩu hiệu hành động cho từng năm. Tiêu biểu như: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2016”; “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế 2017”, “Đẩy mạnh kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018”; “Kỷ cương -  Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Bứt phá - Hiệu quả - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế 2019”; “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; Cục Thuế tỉnh tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020”. Từ đó, tạo sức lan tỏa rộng lớn đến toàn thể công chức trong đơn vị hăng hái thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong ngành thuế

Ngoài đẩy mạnh các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng… Cục Thuế tỉnh còn đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến trong công tác quản lý thuế.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua đã góp phần tạo động lực mới, nhân tố mới trong công tác quản lý thuế. Từ năm 2016-2019, đã có 476 sáng kiến như: nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, quản lý nợ-cưỡng chế nợ thuế, kê khai - kế toán thu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế; cơ chế, chính sách cải cách thủ tục hành chính - hiện đại hóa ngành thuế; quản lý tài sản; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí… Các sáng kiến đã được nêu gương và nhân rộng đến từng đơn vị nhằm phục vụ cho công tác thu NSNN đạt kết quả cao nhất.

Các phong trào thi đua khác cũng được quan tâm thực hiện như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Hàng năm, Cục Thuế tỉnh còn đề nghị khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế tiêu biểu, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho NSNN, chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế…

Động lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Nhờ thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành thuế. Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Cục Thuế tỉnh là đơn vị đi đầu trong chiến lược cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, là đơn vị có số thu NSNN lớn thuộc khu vực ĐBSCL.

“Giai đoạn 2016-2020, ước thu NSNN toàn ngành đạt 29.791 tỷ đồng (đạt 95% theo kế hoạch). Nếu so sánh với giai đoạn 2011-2015, tổng thu tăng 15,6% (đạt 25.775 tỷ đồng). Năm 2020, ước thu NSNN đạt 6.517 tỷ đồng, đạt 100% so dự toán UBND tỉnh giao, đạt 101,4% so dự toán Bộ Tài chính và bằng 97,4% so cùng kỳ” - ông Nguyễn Trí Dũng thông tin.

Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu phấn đấu, ông Nguyễn Trí Dũng cho biết, do tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh giai đoạn 2016-2019 có tăng trưởng nhưng chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đa số là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, thuộc các lĩnh vực được hưởng tối đa chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế của nhà nước… Nếu loại trừ ảnh hưởng từ những cơ chế, chính sách thì thu NSNN giai đoạn 2016-2020 sẽ ước đạt 34.619 tỷ đồng, đạt 111% so chỉ tiêu nội địa theo nghị quyết đề ra.

Phát huy những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2021-2025, Cục Thuế tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Qua đó, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, bám sát, mục tiêu, kế hoạch của ngành.

Bên cạnh đó, ngành thuế tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thi đua khen thưởng để kịp thời chấn chỉnh sai sót; phát triển và bồi dưỡng điển hình tiên tiến để tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao… Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong phong trào thi đua khen thưởng. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của ngành đề ra giai đoạn 2016-2020, tạo tiền đề quan trọng để triển khai phong trào trong giai đoạn tiếp theo.

ĐỨC TOÀN