Ngày Quốc tế Yoga: Tập Yoga vì sức khỏe của mỗi người

21/06/2021 - 14:16

Ngày Quốc Tế Yoga lần thứ 7 năm 2021 có chủ đề “Yoga for well-being” (Yoga vì sức khỏe), thể hiện sự quan trọng của việc tập yoga đối với sức khỏe toàn diện và niềm hạnh phúc của mỗi cá nhân.

A A

Năm nay, do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 dưới hình thức trực tuyến. Chủ đề của năm nay là “Yoga For Wellness” (Yoga vì Sức khỏe).

Đại sứ quán khuyến khích mọi người tham gia các sự kiện trực tuyến này tại nhà. Thông điệp này cũng đang được quảng bá bằng khẩu hiệu “Be With Yoga, Be At Home” (Cùng tập Yoga, Cùng ở nhà).

Theo TTXVN