Nhiều kết quả nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường

10/07/2023 - 06:35

 - Với nỗ lực của toàn ngành, cùng sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2023, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tiếp tục rà soát triển khai phân bổ nguồn cát cho các công trình trọng điểm

Thực hiện giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 cho cấp huyện, Sở TN&MT An Giang đã xây dựng và triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ đối với các chương trình, kế hoạch quan trọng của ngành trong năm 2023. Ngành tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp (DN), đề xuất tháo gỡ các khó khăn để tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư và DN, góp phần thu hút đầu tư. Tham gia tiếp và làm việc 90 lượt DN để hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực TN&MT. Đề xuất xử lý kịp thời các đề nghị nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án phi nông nghiệp cho 34 dự án trên địa bàn tỉnh…

Lĩnh vực đất đai, đã hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023; trình HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu chuẩn bị sơ kết chương trình hành động của tỉnh về phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất thu hút đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, giai đoạn 2021 - 2025 để phát triển hạ tầng đồng bộ. Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đặc biệt là tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đảm bảo tiến độ khởi công.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường, đã triển khai kịp thời các thủ tục đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020; tham mưu ban hành các chỉ thị, kế hoạch và quyết định quy định bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì thu gom, xử lý rác sinh hoạt đạt 65%. Đã xử lý 193/246 cơ sở, khu, điểm ô nhiễm (giảm 73,1%). Bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, triển khai nhiều giải pháp để nông dân vệ sinh đồng ruộng thu gom chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật. Hoàn thành việc đầu tư và đưa vào vận hành các trạm quan trắc môi trường nước mặt và không khí; ban hành quy chế quản lý, vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng hệ thống giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản, lắp đặt thiết bị theo dõi, giám sát các phương tiện được cấp phép khai thác.

Sở TN&MT An Giang đã rà soát, tham mưu chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu để cung cấp các dự án cao tốc ở vùng ĐBSCL theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; cân đối và tham mưu bố trí nguồn cát san lấp cho Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang là 9,321 triệu m3. Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu cho các dự án của địa phương, đã tính toán, bố trí khoảng 5,96 triệu m3 cát cung cấp cho 16 công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như: Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.  Long Xuyên, tuyến N1 kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp, tuyến Long Điền A - B, tuyến Tỉnh lộ 945, Tỉnh lộ 948… Đồng thời, huy động chuẩn bị cân đối khoảng 6,2 triệu m3 đá từ các khu mỏ trên địa bàn tỉnh để cung cấp cho các dự án cao tốc…

Cùng với đó, triển khai nhiều giải pháp quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước, triển khai thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; quản lý chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngầm, xả thải, đảm bảo nguồn nước mặt, nước ngầm về trữ lượng, kiểm soát chất lượng nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Trước tình hình sạt lở gia tăng, ngành tập trung thực hiện công tác quan trắc, cảnh báo sạt lở bờ sông…

Giám đốc Sở TN&MT An Giang Nguyễn Việt Trí cho biết, các tháng cuối năm, ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ của ngành theo chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh. Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất 5 năm trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng trình ban hành kịp thời các văn bản pháp luật chuyên ngành theo thẩm quyền; tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, giá đất, môi trường... để hỗ trợ DN thực hiện các dự án đầu tư trên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và DN, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn.

Quản lý hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh. Thẩm định và trình UBND tỉnh An Giang điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024. Triển khai phương án điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024. Phối hợp Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang chuẩn bị mời gọi đầu tư 2 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Bình Hòa (huyện Châu Thành), xã Phú Thành (huyện Phú Tân) và điều chỉnh dự án đóng cửa 28 bãi rác. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Xây dựng hệ thống giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản năm 2023”...

Ngành TN&MT tiếp tục rà soát triển khai phân bổ nguồn cát cho các công trình trọng điểm, gồm: Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; tuyến nối Quốc lộ 91, tuyến tránh TP. Long Xuyên, các công trình trên địa bàn tỉnh… Đặc biệt, tập trung lực lượng hoàn thành theo tiến độ dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

HỮU HUYNH