Nhiều kết quả nổi bật hoạt động văn hóa - thể thao và du lịch

01/07/2019 - 07:44

 - Từ đầu năm đến nay, ngành văn hóa- thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đã tập trung triển khai thực hiện, chỉ đạo, điều hành và giám sát có hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chiến lược, các văn bản phát triển ngành từ tỉnh đến cơ sở. "Đặc biệt, đã chủ động tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động trên lĩnh vực VH-TT&DL- Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Phạm Thế Triều cho biết.

A A

Công tác tổ chức các hoạt động VH-TT&DL phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước, lễ hội truyền thống tại địa phương được ngành triển khai rộng khắp. Đặc biệt là các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch phục vụ nhân dân vui chơi trước, trong và sau Tết Nguyên đán và Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII-2019.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động - triển lãm, thông tin lưu động đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa- nghệ thuật quần chúng được tổ chức tốt, tăng cường đầu tư và đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng ngày càng nâng cao, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của quần chúng nhân dân.

Các hoạt động lễ hội quảng bá du lịch An Giang

Công tác quản lý nhà nước, định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch được chú trọng thực hiện. Sở VH-TT&DL tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản quản lý và phát triển ngành du lịch như: quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch; kế hoạch thuê thiết bị, đường truyền hệ thống camera giám sát an ninh và quảng bá du lịch An Giang giai đoạn 2020-2022… Duy trì thường xuyên công tác thẩm định cơ sở lưu trú du lịch; rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh mới; thực trạng nguồn nhân lực du lịch; hướng dẫn các khu, điểm du lịch hoạt động theo đúng quy định.

Tổ chức tốt các các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước. Tổ chức thành công Liên hoan các nhóm nhạc tỉnh An Giang lần IV-2019, Chương trình nghệ thuật giao lưu các band nhạc đến từ TP. Hồ Chí Minh, Liên hoan các nhóm nhảy “Vũ điệu thanh xuân”... Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp, đêm Nguyên tiêu... Biểu diễn 146 suất văn nghệ, chiếu 54 suất phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và hỗ trợ các ban, ngành tổ chức sự kiện. Các hoạt động biểu diễn văn nghệ và chiếu phim phục vụ trên 86.000 lượt người xem. Ngoài ra, phối hợp tổ chức tốt Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer; lễ công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia Bia Thoại Sơn và đình Thoại Ngọc Hầu (Thoại Sơn)...

Các hoạt động thông tin cổ động, triển lãm được Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thực hiện phong phú với 79 băng-rôn, 59 pa-nô, 350 cờ màu, 550 phướn, 3 xe tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan, phát hành 30 mẫu tranh tuyên truyền, 2.000 áp phích, 215 đĩa CD cổ động về cơ sở... Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức trên 35 cuộc triển lãm cố định và lưu động với các bộ ảnh chuyên đề: “Thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội tỉnh An Giang năm 2018-2019”, “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - thân thế sự nghiệp”, “An Giang xây dựng và phát triển”… Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh công nhận danh hiệu 6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường Long Hưng (TX. Tân Châu) đạt chuẩn văn minh đô thị; 171 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

An Giang hiện có 91 cơ sở lưu trú du lịch, 21 công ty lữ hành, 2 khu du lịch và 13 điểm tham quan du lịch. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch; tổ chức 13 lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực du lịch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá, kết nối và hợp tác phát triển du lịch.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Phạm Thế Triều cho biết: "6 tháng đầu năm 2019, An Giang đón hơn 7 triệu lượt khách tham quan, du lịch (tăng 7,69% so cùng kỳ năm 2018, đạt 76,09% so kế hoạch năm 2019). Trong đó lượt khách lưu trú của các khách sạn đạt chuẩn 400.000 lượt (tăng 33,33% so cùng kỳ năm 2018, đạt 57,14% so kế hoạch năm 2019); lượt khách lưu trú tại các nhà nghỉ, nhà trọ ước đạt 300.000 lượt (tăng 50% so cùng kỳ 2018, đạt 60% so kế hoạch 2019); khách quốc tế đạt 50.000 lượt (tương đương so cùng kỳ năm 2018, đạt 41,67% so kế hoạch năm 2019). Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 4.000 tỷ đồng (tăng 25% so cùng kỳ năm 2018, đạt 72,73% so kế hoạch năm 2019)".

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU