Nhiều kỳ vọng gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

24/09/2020 - 02:58

A A

Đại tá Chau Chắc, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh đã rút ra các bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được lẫn hạn chế. Trong đó, bài học tôi tâm đắc nhất là “đề cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm chính trị của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên”.

Tôi kỳ vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao. Khi quán triệt và vận dụng, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phải sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu phải cụ thể và lường trước khó khăn. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, quản lý điều hành của người đứng đầu và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn; giải pháp đột phá phải đồng bộ, quyết liệt. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy tính linh hoạt, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh

Tôi rất vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI là đại hội của đoàn kết, dân chủ, với khát vọng phát triển, đổi mới, sáng tạo. Hy vọng đại hội sẽ đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, chọn ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới có đủ đức, đủ tài. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh, chỉ đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ tới, An Giang sẽ vươn lên một tầm cao mới.

Đối với các dự báo trong 5 năm tới, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhân dân; sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tập trung của lực lượng công an toàn tỉnh. Do vậy, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp, ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thời gian tới.

PGS.TS Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang

Tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong, năng động, đổi mới, sáng tạo để tạo nhiều đột phá cho sự phát triển của An Giang. Tôi tin tưởng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục cùng với Đảng ủy Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh lãnh, chỉ đạo để Trường Đại học An Giang (ĐHAG) phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh An Giang và quốc gia.

Trường ĐHAG sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt, trong đó xem việc kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thực hiện quản trị giáo dục đại học gắn với quyền tự chủ… là trọng tâm. Từ đó, từng bước khẳng định thương hiệu của Trường ĐHAG trong hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ngày càng xứng đáng hơn với niềm tin và sự kỳ vọng của Tỉnh ủy, góp phần vào sự phát triển nhanh ở mức cao hơn về kinh tế và sự tiến bộ xã hội của tỉnh An Giang trong giai đoạn tới.

Ông Trần Văn Lắm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang hàng năm đóng góp hơn 35% số thu vào ngân sách và chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình đột phá, trọng điểm về phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính trị và an sinh xã hội… góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tôi thống nhất cao với 3 khâu đột phá được xác định trong dự thảo văn kiện đại hội. Để đạt được 14 chỉ tiêu chủ yếu được nêu trong dự thảo, tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ thảo luận sâu hơn về giải pháp giáo dục và đào tạo nhân lực vì yếu tố con người luôn là yếu tố căn bản, quyết định thành công trong phát triển đất nước ở bất cứ giai đoạn nào. Thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là việc làm lâu dài, đòi hỏi có đầu tư thích đáng và đúng hướng. Bên cạnh đó, giải pháp tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển tỉnh nhà là thiết yếu và cấp bách. Để tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng đầu tư tại An Giang, cần nhanh chóng nâng cấp, mở rộng và đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng (cầu, đường…) nhằm kết nối vùng và doanh nghiệp với nguồn nguyên liệu, nguồn lao động, thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Văn Thẳng, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã thương mại - dịch vụ - du lịch xã Khánh Hòa (Châu Phú)

Thời gian qua, tôi nhận thấy đời sống của nông dân An Giang có nhiều tiến khởi sắc. Tỉnh đã hỗ trợ hiệu quả trong việc tiếp cận mục tiêu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, đã có nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả, giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Người nông dân bây giờ không chỉ biết sản xuất mà còn nắm bắt nhu cầu thị trường để nâng cao giá trị nông sản do chính mình làm ra.

Tôi mong rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, mô hình kinh tế hợp tác sẽ tiếp tục được quan tâm, phát triển mạnh mẽ hơn, để người nông dân có thể chủ động với thị trường và nâng cao thu nhập. Với sự quan tâm của các cấp, ngành, nông dân An Giang sẽ phát huy vai trò tích cực trong thực hiện các chủ trương, chương trình lớn của tỉnh và tiến gần hơn với mục tiêu làm giàu trên chính quê hương mình.

Bà Huỳnh Thị Hoa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tịnh Biên

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã thực hiện tốt nhiều mặt công tác. Trong đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các vấn đề vướng mắc, nảy sinh từ cơ sở được phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện hiệu quả các mô hình đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Hướng đến chặng đường 2020-2025, tôi mong rằng Đảng bộ tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ xã hội hóa.

Bên cạnh mục tiêu phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, tỉnh cần tiếp tục phát huy thế mạnh về cây lúa và con cá để hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Đồng thời, cần tập trung xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Khai thác mọi nguồn lực đầu tư, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kỹ thuật, giao thông…

Ông Chau Phi Rôm, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tịnh Biên

Đại biểu dự đại hội cần đề cao trách nhiệm trong công tác lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành khóa mới. Để đại hội thành công, mỗi đảng viên, đại biểu tham dự đại hội cần nghiên cứu, thảo luận nhiều ý kiến về vấn đề phát triển KTXH tỉnh An Giang, đặc biệt là định hướng phát triển thời gian tới. Trong đó, cần tập trung đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch và lĩnh vực công nghiệp; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh… nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đa số đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở Tịnh Biên tham gia sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; một số hộ làm nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ mua bán nhỏ lẻ hoặc làm thuê nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, đồng bào DTTS Khmer đã được Đảng, nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua các chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mở rộng ngành nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, hoạt động giáo dục và đào tạo được cải thiện. Thời gian tới, cần tổ chức dạy nghề phù hợp với thực tiễn bà con DTTS, tập trung hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mức hưởng thụ…

Thượng tọa Thích Giác Tín, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Long Xuyên, trụ trì tịnh xá Ngọc Giang

Là một công dân, tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đưa KTXH An Giang phát triển mọi mặt. Đảng bộ tỉnh đã đưa ra các chủ trương hợp lòng dân; quan tâm đến đời sống người dân nói chung, các dân tộc, tôn giáo nói riêng; tạo điều kiện tốt nhất cho Phật giáo cũng như các tôn giáo khác hoạt động hợp pháp, đúng quy định.

Tôi mong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là những người có đủ đức, đủ tài, có tâm, trở thành những vị lãnh đạo tốt, phát huy tinh thần đoàn kết tạo sức mạnh, động lực để phát triển mọi mặt KTXH, quốc phòng - an ninh... cho tỉnh. Mong các vị có bản lĩnh phát triển với tư duy mới, tư tưởng, sáng kiến đột phá mọi mặt để đưa An Giang phát triển hơn nữa.

Chúng tôi mong Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết các ngành, các giới, các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu xây dựng tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

NHÓM PHÓNG VIÊN