Nhiều nơi tự nguyện sắp xếp, thêm 20 huyện sáp nhập trong năm 2024

27/02/2024 - 14:51

Nhiều địa phương tự nguyện đề xuất sắp xếp thêm nhiều đơn vị hành chính cấp huyện nên tổng số huyện thực hiện sáp nhập trong năm 2024 lên đến 50 đơn vị, tăng 20 đơn vị so với con số bắt buộc phải sáp nhập ban đầu.

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, đến ngày 31/12/2023, tất cả 56/56 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2023 - 2025 đã gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ. 

Dự kiến giảm 14 huyện, 619 xã

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương liên quan, Bộ Nội vụ đã ban hành 56 văn bản tham gia ý kiến đối với Phương án tổng thể của các địa phương.

Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án sắp xếp để tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp theo quy định để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

sapnhaphuyenxa.jpeg
 

Từ phương án tổng thể của 56 tỉnh, thành cho thấy, tổng số ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp là 50 đơn vị. Cụ thể, có 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 16 đơn vị khuyến khích và 23 đơn vị liền kề. Dự kiến sau sắp xếp giảm 14 đơn vị.

Tổng số ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù là 19 đơn vị.

Tổng số ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị. Cụ thể, có 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp dự kiến giảm 619 đơn vị.

Tổng số ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù là 515 đơn vị.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, các địa phương đã chủ động, tích cực quán triệt và triển khai nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Công tác xây dựng phương án tổng thể được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt theo quy định của Đảng và pháp luật, phù hợp với thực tiễn ở địa phương. 

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan trung ương góp ý cụ thể phương án tổng thể của từng địa phương, làm cơ sở để địa phương xây dựng đề án, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Nhiều tỉnh thành tự nguyện sáp nhập huyện, xã

Dự kiến ban đầu, giai đoạn 2023 – 2025, cả nước có 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, sáp nhập. Với phương án hiện nay, số lượng ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp, sáp nhập tăng 20 đơn vị, đạt tỷ lệ 166,66% (50/30), còn cấp xã đạt 99,2% (1.243/1.253).  

Sở dĩ có sự thay đổi này là vì ngoài số ĐVHC bắt buộc phải sắp xếp, nhiều địa phương đã tự đề xuất sắp xếp, sáp nhập số lượng lớn ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo diện khuyến khích, liền kề.

Chẳng hạn như Bắc Giang thực hiện sắp xếp 4 ĐVHC cấp huyện thuộc diện khuyến khích; trong 32 ĐVHC cấp xã sắp xếp thì có 8 đơn vị thuộc diện khuyến khích.

Hay như Lâm Đồng thực hiện sắp xếp 7 ĐVHC cấp huyện thì có 2 đơn vị thuộc diện bắt buộc, 2 đơn vị khuyến khích và 3 đơn vị liền kề; cấp xã có 2 đơn vị thuộc diện sắp xếp, 9 khuyến khích và 7 liền kề.

Trong 152 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp của TP Hà Nội có 98 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 6 đơn vị khuyến khích và 48 đơn vị liền kề. Tương tự, Hải Phòng thực hiện sắp xếp 82 ĐVHC cấp xã, trong đó 41 đơn vị thuộc diện sắp xếp, 27 đơn vị khuyến khích và 14 đơn vị liền kề. 

Bộ Nội vụ cho biết, bên cạnh việc đề xuất sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo diện khuyến khích thì số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã địa phương đề xuất không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù là khá lớn (19/30 cấp huyện, chiếm tỷ lệ 63,33% và 515/1.253 cấp xã, chiếm tỷ lệ 41,10%). 

Việc xác định các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, an ninh, quốc phòng cũng rất phức tạp do phải rà soát, thu thập các tư liệu lịch sử, khoa học và cơ sở pháp lý để chứng minh.

Theo kế hoạch đề ra, việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2025 phải hoàn thành trước tháng 10/2024 để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Như vậy, thời gian thực tế để tiến hành toàn bộ các quy trình sắp xếp ĐVHC chỉ còn khoảng 6 tháng. 

Dự kiến trong tuần này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 đốc thúc các công việc, tháo gỡ các vướng mắc để việc sắp xếp, sáp nhập huyện xã đúng tiến độ đề ra.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo, Phó trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các Phó trưởng ban khác gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy.

Theo Vietnamnet