Những nét lớn về Diễn đàn hợp tác Á-Âu

26/11/2021 - 14:09

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển (1996-2021), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) đã trở thành cơ chế đối thoại, hợp tác có quy mô lớn nhất giữa hai châu lục.

A A

Diễn đàn ASEM cũng góp phần thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết đa tầng nấc vì hòa bình và phát triển.

Theo TTXVN