Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Nỗ lực trở thành vùng kinh tế trọng điểm của huyện Châu Thành

18/05/2020 - 19:17

 - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Bình Hòa (Châu Thành) đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua việc cụ thể hóa thành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, mang đến sự đổi thay toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Bình Hòa đã được công nhận là xã nông thôn mới (NTM) và hiện đang tập trung phấn đấu để xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt được Đảng bộ và nhân dân xã Bình Hòa hướng tới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Khởi sắc diện mạo xã Bình Hòa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Trần Tấn Phương cho biết, Bình Hòa có vị trí địa lý thuận lợi, gần trung tâm huyện, nằm trên 2 trục giao thông chính là Quốc lộ 91 và Tỉnh lộ 941. Ngoài ra, Khu công nghiệp Bình Hòa và Làng nghề truyền thống may mùng, mền hoạt động ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại - dịch vụ. Phát huy những lợi thế cùng sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, nhiệm kỳ qua, xã Bình Hòa đã nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực KTXH. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ - xây dựng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Bình Hòa chú trọng nâng chất và phát triển, với nhiều hình thức. Đến nay, toàn xã có 16 đơn vị giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa và có 98,82% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa… Chất lượng đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao chính là động lực, sức mạnh để xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào cuối năm 2018.

Công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy được Đảng ủy xã cụ thể hóa từng nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, để triển khai thực hiện hiệu quả. Cấp ủy Đảng xã Bình Hòa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mọi vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đều được đưa ra bàn bạc đi đến thống nhất. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng được thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Với lợi thế và tiềm năng hiện có, xã Bình Hòa được huyện Châu Thành kỳ vọng sẽ trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện vào năm 2020. Theo đánh giá mức độ đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, đến nay, xã Bình Hòa đạt 16/19 tiêu chí, 32/35 chỉ tiêu, chỉ còn lại 3 tiêu chí, 3 chỉ tiêu chưa đạt cần được tiếp tục bổ sung, củng cố là: trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế… Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM; sử dụng có hiệu quả những công trình đầu tư xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Trần Tấn Phương nhấn mạnh, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ xã tập trung kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm và khát vọng phát triển địa phương. Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Xác định thu hút đầu tư thương mại - dịch vụ, làng nghề mùng, mền và lợi thế khu công nghiệp Bình Hòa là nguồn lực, điều kiện quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế ổn định, xã tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề, để đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH. Ngoài ra, tạo môi trường thông thoáng đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; ưu tiên khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác huy động sức dân để chăm lo người nghèo, nỗ lực trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện Châu Thành.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU