Phản hồi khiếu nại của bác sĩ Bùi Văn Chánh- Trưởng Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang)

29/08/2020 - 19:55

 - Chiều 29-8, bác sĩ Mã Lan Thanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang có thông cáo báo chí nói rõ trường hợp khiếu nại của bác sĩ Bùi Văn Chánh- Trưởng Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang) khiếu nại về việc cố ý làm trái, gây mất đoàn kết nội bộ của cán bộ viên chức nhà nước của Giám đốc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang.

A A

Bác sĩ Mã Lan Thanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang cho biết: Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang theo Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 24-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Điều 19; đến bước 3: lấy phiếu kín của tập thể lãnh đạo cơ quan có tỷ lệ 33,33%.

Xét thấy, quy trình bổ nhiệm lại của bác sĩ Bùi Văn Chánh không đạt điều kiện bổ nhiệm lại (có phiếu đồng ý <50%).

Bí thư – Giám đốc Bệnh viện đã gởi Tờ trình đến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Y tế An Giang xin ý kiến về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang (theo Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 24-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Điều 19 điểm 3 đối với “trường hợp dưới 50% đồng ý, thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”).

Bác sĩ Mã Lan Thanh cho biết: ngay khi nhận được đơn khiếu nại của bác sĩ Bùi Văn Chánh, bệnh viện đã tổ chức cuộc họp Chi ủy và Ban Giám đốc vào ngày 26-7-2020 (có đồng chí Bùi Văn Chánh tham dự) và đã gởi báo cáo giải trình theo đơn khiếu nại của đồng chí Chánh về Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Y tế An Giang.

Đầu tháng 6-2020, khi bác sĩ Bùi Văn Chánh gần hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định; Phòng Tổ chức Hành chính đề xuất lãnh đạo bệnh viện xem xét thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.

Theo đó, Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định.

Cụ thể, bệnh viện đã thực hiện đúng quy trình 3 bước: bước 1, ngày 13-6-2020, Ban Giám đốc bệnh viện họp nhận xét đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ lãnh đạo điều hành khoa Tai Mũi Họng qua 5 năm giữ chức vụ của Trưởng khoa Tai Mũi Họng; Ban Giám đốc bệnh viện có ý kiến xin thêm chủ trương của Chi ủy Bệnh viện.

Ngày 15-6-2020, Chi ủy họp nghe bản tự nhận xét đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ lãnh đạo điều hành khoa Tai Mũi Họng qua 5 năm giữ chức vụ; Chi ủy thảo luận, góp ý và cho chủ trương: làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Tai Mũi Họng đối với đồng chí Bùi Văn Chánh.

Ngày 16-6-2020, Chi ủy Bệnh viện đã có Công văn số 01-CV/CB gửi Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc hiệp y lịch sử chính trị, chính trị hiện nay theo Quy định số 02-QĐi/ĐUK.

Thực hiện quy trình bước 2: ngày 7-7-2020, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính tiến hành thực hiện các bước theo Quy định số 01-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Điều 19. Bác sĩ Bùi Văn Chánh (Trưởng khoa Tai Mũi Họng) làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ. Tập thể cán bộ chủ chốt của bệnh viện tham gia ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín) đối với bác sĩ Bùi Văn Chánh. Thành phần dự họp là: lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trưởng khoa, phòng, phó trưởng khoa, phòng và tương đương, chi ủy, trưởng các đoàn thể

Kết quả lần I: có 10/20 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 50%, nên Chi ủy và Ban Giám đốc tiến hành họp xem xét, khi họp đã phát hiện đồng chí Phùng Hùng Cường - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm 2 chức danh (Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Quản lý khoa Xét nghiệm -Chẩn đoán hình ảnh) đã bỏ 2 phiếu. Đúng thực tế có 19 người họp, thì có 19 phiếu, nên Bí thư- Giám đốc Bệnh viện quyết định hủy bỏ kết quả bỏ phiếu và yêu cầu đồng chí Phùng Hùng Cường viết tường trình giải trình, giao đồng chí Trần Thị Lài- Phó Giám đốc Bệnh viện lập biên bản, đồng thời tiến hành họp tập thể cán bộ chủ chốt của bệnh viện lần II để bỏ phiếu lại với 19 người có mặt. 

Kết quả lần II: có 12/19 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 63,16%.

Thực hiện bước 3: đồng chí Mã Lan Thanh, Giám đốc bệnh viện đã nhận xét, đánh giá và để tạo cơ hội cho Trưởng khoa Tai Mũi Họng cố gắng phấn đấu nên đề nghị Ban Giám đốc bệnh viện xem xét, bổ nhiệm lại.

Theo đó, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính tiến hành bước 3: lấy phiếu kín của tập thể lãnh đạo cơ quan, gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Kết quả có 1/3 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 33,33% (<50%).

Căn cứ quy định xét thấy, quy trình bổ nhiệm lại của bác sĩ Bùi Văn Chánh không đạt điều kiện bổ nhiệm lại, Giám đốc bệnh viện đã có tờ trình gởi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Y tế An Giang xin ý kiến về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Tai Mũi họng.

Bác sĩ Mã Lan Thanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang cho biết: Đến thời điểm hiện tại, trong khi chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Giám đốc bệnh viện chưa ra bất kỳ một thông báo hay một quyết định nào đối với chức vụ Trưởng khoa của bác sĩ Bùi Văn Chánh. Bệnh viện rất mong cơ quan chức năng tổ chức Đoàn thanh tra lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm lại của bệnh viện đối với bác sĩ Bùi Văn Chánh để đương sự hiểu và có cái nhìn khách quan, xác thực về quy trình bổ nhiệm lại tuân thủ đúng quy định; đồng thời giúp Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang sớm ổn định công tác tổ chức, để đi vào hoạt động.

H.C