Phát động phong trào thi đua năm 2020

19/02/2020 - 06:43

 - Sáng 18-2, UBND TP. Long Xuyên (An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Ban An toàn giao thông. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong các hoạt động trên.

A A

Năm 2020, địa phương đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, đẩy mạnh phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và ngoài xã hội gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào; nâng chất, hiệu quả hoạt động của lực lượng chức năng, nòng cốt tại cơ sở; phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông từ 5-10%; phát động phong trào thi đua năm 2020 và kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích tốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Tin, ảnh: GIA KHÁNH