Phát động thi đua quyết thắng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

13/06/2024 - 08:30

 - Sáng 13/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2019 – 2024.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 13/6 đến 11/8/2024, với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, gồm: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.

Trong đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu 100% đồn biên phòng, đơn vị trực thuộc có ít nhất 1 công trình chào mừng đại hội; 100% cơ quan, đơn vị không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý, không có vụ việc mất an toàn…

Căn cứ nội dung phát động của Bộ Chỉ huy, tình hình, nhiệm vụ chính trị, từng cơ quan, đơn vị xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, khâu đột phá phù hợp. Sau đợt thi đua, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu (Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang).

Đợt thi đua nhằm lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội thi đua quyết thắng các cấp; chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (17/6/1979 – 17/6/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024).

Cùng ngày, đơn vị tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động 27-CTr/TU, ngày 21/5/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chương trình hành động 28-CTr/TU, ngày 21/5/2024 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

GIA KHÁNH