Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức xây dựng, phát triển quê hương giàu đẹp

31/10/2019 - 14:35

 - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 31-10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh An Giang lần III-2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

A A

Các đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Các đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Các thiếu nhi tặng hoa Đoàn Chủ tịch

Các thiếu nhi tặng hoa Đoàn Chủ tịch đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III-2019

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III-2019

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc đại hội

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo đại hội

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu tại đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt phát biểu chỉ đạo và trao tặng bức trướng cho đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt phát biểu chỉ đạo và trao tặng bức trướng cho đại hội

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải trao tặng bằng khen Ủy ban Dân tộc cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải trao bằng khen Ủy ban Dân tộc cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh An Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh An Giang

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết được hiệp thương cử tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần II – 2020 ra mắt đại hội

Đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết được hiệp thương cử tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần II – 2020 ra mắt đại hội

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Men Pholly thông qua Quyết tâm thư của đại hội

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Men Pholly thông qua Quyết tâm thư của đại hội

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Men Pholly cho biết: 5 năm qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn.

Đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của nhà nước; đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Tỉnh luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên DTTS trong hệ thống chính trị. Số lượng cán bộ DTTS tham gia cấp ủy, bộ máy chính quyền, đại biểu HĐND các cấp ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp trong vùng có đông đồng bào DTTS.

Quan tâm, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành toàn diện và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; đã thực hiện hiệu quả các Chương trình 135, Quyết định 102, Quyết định 755, Quyết định 54, Quyết định 18 của Chính phủ hỗ trợ các ấp, xã đặc biệt khó khăn đầu tư xây dựng đường bê-tông, hệ thống cấp điện, nước sinh hoạt, xây dựng nhà văn hóa, lớp học; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo, hỗ trợ sản xuất...

Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho gần 11.300 hộ DTTS vay vốn trên 162 tỷ đồng để phát triển sản xuất; đảm bảo cho 100% đối tượng học sinh con hộ nghèo được đến trường và hưởng chế độ chính sách hỗ trợ giáo dục. Qua đó, từ năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo (áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) DTTS từ 27,46% (7.295 hộ) giảm còn 16% (4.338 hộ) vào cuối năm 2018; bình quân trong 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,8%/năm…

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải biểu dương kết quả công tác dân tộc, việc thực hiện chính sách dân tộc tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh đề ra trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đề nghị: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cần tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác dân tộc. Đồng thời, huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông liên vùng, kết nối với các vùng phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

"An Giang cần tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở địa bàn vùng dân tộc, ở các trường dân tộc nội trú; đặc biệt là đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên người DTTS. Bên cạnh đó, từng bước hạn chế, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ là người dân tộc đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc...", đồng chí Lê Sơn Hải nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019- 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào DTTS trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, từng bước thu hẹp chênh lệch giữa vùng DTTS so với vùng phát triển.

Qua đó, tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS thông qua lồng ghép các chương trình, dự án và huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh quan tâm chăm lo công tác giáo dục – đào tạo, nâng cao trình độ dân trí đồng bào dân tộc; đẩy mạnh việc dạy và học chữ dân tộc. Đồng thời, có kế hoạch hỗ trợ khôi phục các loại hình thể thao, văn hóa, văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc.

Ngoài ra, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, đề cao ý thức tự lực, tự cường trong đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong vận động, tập hợp đồng bào DTTS hướng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương…

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần II – 2020, với 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. 

TRUNG HIẾU – DUY ANH